Fas 3 - Fastna inte i Fas 3-vansinnet

Drygt 28000 i fas 3. Klicka bild på för att se. - Uppdaterat Januari 2012, ca 29500.

Fas 3 - sv.wikipedia.org

Juni 2013

Jag var i fas 3 tills för ca 2 år sedan. och då ersättningen tagit slut så hade jag sökt försörjningsstöd. Efter en tid så blev det nån ny handläggare där på försörjningsstödet som började kalla in mig för att fråga om hur det gick med fas 3 och arbetsförmedlingen, eller "arpetsförmedlingen" som denna handläggare uttalade det. Jag förklarade att fas 3 leder inte till vare sig praktik, som det var då, eller arbete och då ville handläggaren ha möte på "arpetsförmedling" med min s k arbetsförmedlare där som jag aldrig haft en tid hos (vilket iofs var bra för det hade bara varit förlorad tid). På detta möte frågade försörjningsstödshandläggaren "arbetsförmedlaren" om jag kunde få praktik eller arbete genom fas 3. Svar nej, så klart. Då genast besked där från försörjningsstödhandläggaren "då du pörja på AME arpetmarknadsenhet sluta arpetsförmedling pörja på en av våra tre enheter lära hålla arpetstider". Ungefär.

Jag hade redan insett att jag måste ju komma ur detta, eller snarare finna en väg till utbildning med något. Jag kunde låta bli att begära försörjningsstöd eftersom jag haft möjlighet att få ekonomisk hjälp på eget håll (vilket inte många har). Jag började mer ta reda på utbildningsvägar och gjorde lite försök som inte ledde någonstans, och gjorde senare högskoleprov, vilket gick ganska bra. Jag insåg då att jag plötsligt hade markant ökat mina möjligheter, jag kunde redan med det söka många utbildningar. Men jag visste inte vilken. En tid av osäkerhet följde inför vad jag skulle välja. Efterhand kom jag fram till vad och för att söka till det behövdes kompletteras med några kurser på komvux för att få behörighet. Jag sökte bland annat till dessa, och bland annat en kurs på högskola med ett ämne som sedan återkommer i utbildningen jag valde. Jag fick inte studielån för denna tid, eftersom jag för 20 år sedan inte tagit alla poäng som jag läste då, vilket jag inte kunde då pga fick barn som föddes för tidigt då. Så jag kunde läsa förra vårterminen tack vara att jag hade möjlighet att få pengahjälp på eget håll. Man kan inte få försörjningsstöd samtidigt som man studerar.

Jag kom in på utbildningen tack vare högskoleprovet. En utbildning inom vårdområdet men även med ett tekniskt innehåll och det finns inte så många inom det yrket men det är efterfrågat och kommer att bli mer.

Har varit på praktik och som jag haft på ett sjukhus där även denna verksamhet finns som utbildningen är om. Har tagit emot patienter och fått tagit anamneser och sedan gjort diagnostiskt arbete och skrivit journaler som även ibland läkare ska se på. Mer praktik, eller verksamhetsförlagd utbildning som det heter blir det senare.

Och jag har bemötts väl. Det finns nog fortfarande personer som tror att alla i Fas 3 är obildade, obildbara eller inkompetenta hursomhelst. Eller som Engström uttryckte det "sköra människor" som behöver dagverksamhet och "gemenskap". Idiot. Det finns de som inte kan eller klarar arbeta, som annars hade kunnat förtidspensioneras och det är inte alltid bra, det finns risker med det, men det går heller inte att tro att alla ska arbeta och förväntas söka arbete, än mindre när arbetsmarknaden inte har plats för. Men arbetsförmedlingen har ju blandat varierande kategoerier av arbetslösa och alla har i fas 3 blivit sedda som sådana som inte kunna förmå bli anställda pga att de har handikapp.

Och det pga att inse den enkla logiken att arbetsmarknad inte ser ut som förr, som bland annat står skrivet om nedan. Arbetsmarknad kräver i genomsnitt mer, och detta har arbetsförmedlingen inte verkat för att informera om. Istället oftast primitiva "åtgärder" för dem som inte har jobb.

Det ankommer vidare arbetsgivare att anställa, och det går inte att forcera fram med politiska beslut än mindre med meningslösa och motverkande arbetslöshetsförordningar. Däremot skulle det kunna talas om mer, att de vilka äro arbetslösa och ej hava en ny utbildning, inte måste vara inkompetenta. Jag hade kunnat få jobb, om bara någon arbetsgivare intresserat sig för mina ansökningar, trots att jag var arbetslös så länge. Jag hade kunnat utföra kompetent arbete på många håll. Nu fick jag inte den möjligheten, pga att man hellre anställer inom bekantskapskretsen och kanske oavsett kompetensnivå eller de som hft arbete (och som också fått det först genom egen kontakt.)

Så gjorde jag allt det som var tvunget, men också för att jag kunnat få ekonomisk hjälp på eget håll. Hade inte det funnits, hade det inte gått. Annars hade jag varit en som fastnat i det förnedrande försörjningsstödssystemet och tvingats till förnedring i AME, eftersom man inte ger försörjningsstöd vid utbildning, trots att alla får av vissa skäl inte studiemedel beviljat, som jag inte fick första terminen, jag fick ju läsa in poängen först. Man har alltså på många håll i många håll en förnedrande syn på de som vill studera men inte har poengar. De ska inte få studera, de ska tvingas till förnedrande nedgång i AME och vara billig arbetskraft åt kommuner. Det har förmodligen varit så i äldre sossetider också, och är i allianstider. Särskilt folkpartiet har ju varit mycket för dessa motprestationsstolligheter, men utbildning ser de inte som en "motprestation" eller investering. Idioter.

Krav på motprestation vid försörjningstöd

Många utan ersättning i Fas 3.

Fas 3

Här nedan det som stått här sedan höst 2010 och efter. Jag gjorde artikel om fas 3 på wikipedia och den har ändrats lite och korrigerats av andra därefter, men är i stort sett sammma. Jag gjorde också ändring i artikel om försörjningsstödd på wikipedia utifrån länken dit från fas3-artikeln.

Värdering och bedömning av Fas 3

Jag har alltså försökt att ge info ut till andra om fas 3 och det är ju många som sett denna sida, och det är ett antal som gett betyg, som syns i menyn till vänster.

Lägsta betyg har fått 85 respektive 71%. Det betyder att de som svarat på första frågan även är de, vilka ej varit med i fas 3. De som svarat på andra, äro de som har varit eller är i fas 3, och de är något färre som angivit det sämsta betyget, men kanske därför att det kan vara så, att det inte är lätt att rangordna något som man själv tvingats vara med i, till sämsta betyg. Många har försökt att se det bästa i vad som är och har inte velat vara pessimistiska. Detta har ju också varit en del i programmeringen från den s k Arbetsförmedlingen, att inte klaga på fas 3 utan se det som en möjlighet osv. Det finns i systemet att den eller de i fas 3 tappar självkänsla efter hand och glömmer mer av sunda referenser till vad som är att må bättre. En "normalisering" i spykologisk mening som egentligen innebär avtrubbning, och alltså regression i mående. Det är säkert även så, att det haft skrämmande effekt och på den vägen har fått några att ta tag i saker för att komma ur det. Men alla är inte så starka.


Leka med ballonger i Fas 3 - Ger jobb?

Leka med ballonger i Fas3 - 26 April 2013 arbetet.se

Här står siffror som inte säger allt. Står att 12% av dem som fick arbetsmarknadsutbildning hade jobb efter 90 dagar. Men hur många fick denna arbetsmarknadsutbildning då? 1%?

Står "I Arbetsförmedlingens årsrapport finns fakta vad som hänt under 2012. Totalt 31?400 personer i snitt per månad ingick i sysselsättningsfasen (fas 3). Tyvärr en ökning med drygt 4?000 från året innan. Men antalet personer som gått till arbete ökade också kraftigt under året, till 9?095. "

Hur många av dessa, om uppgifterna stämmer, om de för det första fått riktiga jobb, har fått det tack vare fas3? Det är väl snarare trots fas 3.

Z Så står det något konstigt;
"Vi ger inte upp om någon, vilket det goda resultatet med dem som fått jobb visar.".

Vilket "goda" resultat? ?

Artikeln avslutas med;

"Så till dig som är väldigt missnöjd eller känner till missförhållanden för fas 3-deltagare: Jag ber dig att du hör av dig. Men ingen har hittills svarat på mitt erbjudande om att komma på besök hos anordnare som inte uppfyller kraven eller komma till ett möte! Vi är angelägna om att det ska vara justa förhållanden och att alla ska ges rimlig sysselsättning. Målet är ju att få fler i arbete. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar och vi kräver att uppföljning sker och om fel konstateras ska detta rättas till."

Detta vet ju envar, att många inte vågar kritisera. Själv har jag på sin tid, pga att jag vågade ifrågasätta i väl uttryckt språk på arbetsförmedlingens då närmast sektliknande möten, efteråt kallats in till förhör och varningar.


Äldre innehåll på denna sida:

Fas 3

Här en sida från arbetsförmedlingen. Hur kan man med att sitta och arbeta för, och företräda fas 3? Se själva här.
Om den s k arbetsförmedlingen. - - Lediga Fas3-tjänster !. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11713907.ab
Fas 3-bidrag skenar i Göteborg. Artikel i GP/Göteborgsposten (borgerlig/"liberal" tidning).

Rapport om Fas 3 från LO

Många utan ersättning i Fas 3.
Fas 3 duger inte.
Seminarium om Fas 3. Direktsändning från 2012-01-19.
Fas3-rapport - Den nya tidens AK-arbeten? En granskning av FAS 3.
Denna rapport bekräftar att det är svårare just för äldre och funktionshindrade att finna arbete. Den visar också att utbildningsnivån inte är sämre för dem i fas 3, jämfört mot fas 1 och 2.

Förord

Vi som gjort sidan är inte åt "vänster" eller socialdemokrati (i vilket socialistiska spår finns), vilket oftast varit hos dem som vågat protestera mot fas 3. Vi äro övertygade om att det finns ett stort antal bland borgerliga väljare och politiker, som också tycker att fas 3 är en konstruktion på dockskåpsnivå, men som inte vågar yttra sig om det. Somliga kan ha blivit förledda av all PR men det borde ha gått så långt så att envar ser hur det egentligen förhåller sig. Fas 3 har grundats på ofta primitiva och diskriminerande synsätt som därefter etablerats och alltså gjort det ännu svårare för långtidsarbetslösa.
Från alliansen har setts mer diciplinära synsätt, med "nyliberalism" som i sig redan har har färre etiska värderingar och en konservatism som gradvis vill göra förändringar även av värderingar för att "vänja" de som röstar, detta också genom PR-trick som genom att påstå "vi glömmer inga människor".

Vi som reflekterat har försökt att ge ord på vad om vad som bör vara rimliga värdegrunder i samhället. Samhället består bland annat av staten, individer och historia, traditioner och kultur. I ett samhälle måste en respekt för medborgare finnas, och att medborgaren önskar en stat och samhälle att respektera, annars skulle man säga att staten bestämmer att medborgare ska respektera samhället, men det ska ju vara frivilligt ändå. Men i detta ömsesidiga utbyte har det alltid funnits olika intressen. Vissa omständigheter är mer givna, andra är mer svårdefinierade. När det gäller fas 3, är det uppenbart i vilken oinvestering det har visat sig vara, men även sett mott hela jobb- och utvecklingsgarantin om vilken mycket står skrivet om nedan.

Regering och Arbetsförmedling tycker att arbetsförmedlingen är bra

I en artikel soom handlar om att arbetsförmedlingen kritiseras tas bl a upp att arbetsförmedlingen kritiserats av Urban Bäckström pga Arbetsförmedlingens monopol, omatchning, för lite tid på arbetsgivarkontakter. I artikeln står även länkat till annan artikel om att regering och arbetsförmedlingens generaldirektör inte alls höll med kritiken.
I den senare artikeln stod;
"På torsdagen gick Urban Bäckström ut och totalsågade Arbetsförmedlingen. Svenska bolag får allt svårare att hitta rätt arbetskraft och personalbrist lägger enligt honom krokben för tillväxten.
Han fick genast mothugg av statsminister Fredrik Reinfeldt som i går gick ut och försvarade sina reformer på området. I fredagens DI går Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist till angrepp mot Svenskt Näringsliv.
Bäckströms påstående om att det finns inte finns kompetent arbetskraft i Sverige är fel, menar hon. Snarare handlar det om bolagens motvilja att anställa folk med utländsk bakgrund.
Urban Bäckström slår tillbaka. Att säga att Sveriges företagare diskriminerar är helt fel, menar han.
"

- Det är märkligt att Reinfeldt och Bermudez-Svankvist inte insett att den syn och strategi som Regering och arbetsförmedling har förespråkat om långtidsarbetslösa skulle ha varit utan effekt, när den har påverkat och försvårat för arbetsmarknad och arbetsgivare till att i mindre grad anställa dessa.
- Att det inte alls skulle finnas kompetens bland långtidsarbetslösa är fel svarade Bermudez-Svankvist, men det var inte det som Bäckström skrev. Bäckström avsåg ju att arbetsförmedlingen inte tagit tid att etablera och arbeta på kontakter till arbetsgivare, för att därmed företräda och jobba för inte minst långtidsarbetslösa med kompetenser.

Vilka har fått arbetsförmedlingens "stöd"

Regering och AF själva har talat så stort och bra om fas 3, att man minsann har har gjort så mycket. Att det gjorts allt som kan göras i fas 1 och 2 och att ingen ska ha haft anledning att klaga, som har kommit till fas 3. Även om inte många fått den begränsade utbildning eller kompetenshöjning som AF har gett några få, så skulle ju det ha gjorts lika för alla, eller hur? Borde ha varit så, men vad har egentligen skett?

AFs "stöd" etc har inte varit för alla. Oavsett fas 1, 2, 3 så har fokus varit på 2 omständigheter.

Nej, jobb- och utvecklingsgarantin har varit en PR-konstruktion och där AF haft en begränsad budget. Hur kan AFs statistik visa något annorlunda, än att "alla" har fått "stöd"? Vad visar AFs statistik, om vad de har prioriterat? När man går till denna sida med Arbetsförmedlingens statistik syns en ruta där det står "Utrikesfödda" och en ruta för dem 18-24 år. Genom att klicka på dem kan man se skillnaderna för varje post.

Grunder

Ca 30% av alla i AF är utrikesfödda.
Ca 17-18% av dem i AF som är 18-24 är utrikesfödda.
Ca 30% inom jobb- och utvecklingsgarin är utrikesfödda.
Ca 31% inom fas 3 är utrikesfödda.

Insatser som är ungefär samma fördelade

Ca 85% av "jobbgaranti för ungdomar" ges till sverigefödda. Motsvarar nästan antalet sverigefödda 18-24 år i AF som är ca 82-83%.
Ca 36% av "förberedande insatser" ges till utrikesfödda.

Insatser där sverigefödda prioriterats

Ca 83% av "särskilda insatser för funktionshindrade" ges till sverigefödda. Ca 60000.
Ca 75% (Inte mycket över 70%), av "stöd till start av näringsverksamhet" ges till sverigefödda. Ca 1600.

Insatser där utrikesfödda prioriterats

Ca 41.5% av "nystartsjobb" ges till utrikesfödda. Ca 18000.
Nära 50% av "arbetsmarknadsutbildning" ges till utrikesfödda. Ca 2300.
Ca 58% av "anställningsstöd" ges till utrikesfödda. Ca 4000.
Ca 65% av "praktisk kompetenshöjning" ges till utrikesfödda. Ca 600.
Ca 65% av "arbetspraktikplatser" ges till utrikesfödda. Ca 5500.
Ca 70% av "prova-på-platser" ges till utrikesfödda. Ca 265.
Ca 99.8% av "instegsjobb" ges till utrikesfödda. Ca 2500.

Resultatet visar AFs fokus på invandrare och svenskar med funktionshinder.

Vi se därmed, att:
AF har prioritet sverigefödda för: funktionshindrade och i någon liten möjlig grad, nästan försumbart, de som velat starta företag.
Och att AF prioriterat utrikesfödda för övrig utbildning, arbetspraktik, anställningsstöd och instegsjobb etc.

Regeringen har talat mest om att det är invandrare som har svårast att få arbete, samt att arbetsgivare ska se resurser hos funktionshinsdrade etc. Siffrorna bekräftar denna politik, att man anser att dessa grupper varav insatser för funktionshindrade är störst. Men det visar också, att AF inte har fokuserat på sverigefödda utan funktionshinder.

Tydliga skillnader, utrikes födda med funktionshinder och sverigefödda utan funktionshinder

I gruppen sverigefödda med insatser för funktionshinder är skillnaden "bara" ca 13% mot om det varit 30/70%. Dvs sverigefödda är ca 83% och utrikesfödda ca 17%. Det betyder att antalet sverigefödda funktionshindrade som fått stödinstatser för funktionshinder är 9000 fler, än om det varit 30/70, och därmed 9000 för få utrikesfödda som fått motsvarande insatser.
Man kan fråga sig varför det är såpass färre insatser för funktionshindrade födda utrikes. Har de som är födda utrikes funktionshinder i mindre grad? Kan man annars se det som att man anser att det inte är idé att göra lika mycket åt för den gruppen?

För sverigefödda utan funktionshinder borde andelen insatser för utbildning, lönebidrag, anställningsstöd, kompetenshöjning etc ha varit ca 70% men är mellan 30% upp till knappt 60%. Om man räknar efter ungefär hur många tusen som utrikesfödda som gynnats framför sverige så blir det omkring 000.

Arbetsförmedlingen torde ha fått direktiv enligt ovan

Detta skulle alltså ha varit:

Att AF främst ska insatser till dem som har en högst försvårande omständighet i att få arbete. Två försvårande omständigheter vore för mycket, så bara en i taget, det är det som ses i siffrorna. Omständigheterna är att vara utrikes född eller svenskar med funktionshinder.
Därmed:
1. För att utrikesfödda ska få högre anställningsbarhet, att AF riktar utbildning och diverse bidrag för lön och anställning till dessa.
2. Utrikesfödda som har funktionshinder blir ett "fel" för mycket, därför får sverigefödda mer av de insatser för funktionshinder.

Fas 3 åter

Fas 3 har även blivit ett instrument som visat vilka polära sätt och värderingar som regeringen har velat tillämpa, dvs synen på dem i fas 3 har varit av ett påtagligt uniformt slag, trots att det inte är samma kategorier som anvisats dit. Det är dessutom märkligt, eftersom många vet att den typ av arbetslöshet som uppstått är ofrånkomlig i koppling mot hur arbetsmarknad förändrats. Ändå har de i fas 3 kallats "sköra människor" av regeringens företrädare. En gissning är att hälften i fas 3 är normalt arbetsföra, att en tredjedel av dem i fas 3 är personer med god kompetens, att kanske en tiondel har en synnerligen hög kompetens. Bland resten finns det som ändå var som helt annars, personer med färre kompetenser eller med sådana funktionshinder att det i första taget kan vara komplicerat. Men att det faktiskt finns många med mycket god kompetens. Många är 45/50+, har kanske svårt med ryggen etc och kan inte bara ta vilka arbeten som helst. Vissa har kanske inte körkort, vilket definitivt har gjort att de haft svårare att hitta arbete. Att ta körkort kostar och är inget som alla bara får. Inte alla, men många fler skulle ha fått arbete om de gjort en utbildning. Många har bara gymnasial utbildning. Somliga inte ens det. Att låta dessa göra meningslösa uppgifter, eller arbeta gratis, ofta i annan bransch än de kommer ifrån kan inte ses som annat än 30-tals nivå.

En s k borgerlig regering har initierat ett sådant kontraproduktivt system som fas 3 men även 1 och 2 innebär. Värre än vad sossarna gjort förut, och mot ljuset av den kritik som den moderatdominerande alliansen riktade mot S förr, över meningslösa åtgärder som S anstiftat i arbetsmarknadspolitiken osv, vilket delvis var sant, men sen själva tappa förståndet. Det torde dock vara ganska klart att det ligger en dold ideologi bakom och om detta har det lyfts fram teorier, bland annat beträffande optimal samhällsekonomi vs. arbetslöshetskoefficient osv.

Social etik i i politik och arbetsmarknadspoltik - Samhälls"utveckling" har höjt krav på normalitet.

Människans sociala och etiska behov osv är i grund konstanta. Det medför att andra parametrar också torde vara av konstant grund. Det som förändrats i samhället är bl a industrialisering men under tiden därefter har även en rationalisering alltid funnits. Numera har denna rationalisering gått så långt att det finns inte lika mycket arbeten av enklare karaktär, som det gjorde förr, och som gav många arbete förr. Detta har lett till, att kompetenskraven generellt är högre för att ta del av de arbeten som finns. Människan är dock så beskaffad att hon har olika förmågor, och det har alltså varit så även förr, denna omständighet är delvis helt konstant, delvis möjlig att "optimera". På grund av detta, har de som nu varit utan jobb blivit sedda med mindre värde, dvs teknisk "utveckling" mm har gjort att minimikraven för att bli sedda som tillräkneliga har ökat. Inte bara i Sverige är det så, men i påfallande grad.

Arbetsmarknaden vs. den s k arbetsförmedlingen

Det har delvis i och med rationaliseringar uppstått nya krav på arbetsmarknaden. De som jobbar med arbetsmarknadsfrågor etc vet redan om detta, men från den myndighet som bemött arbetslösa, dvs Arbets"förmedlingen", har ju inte detta betonats.

En arbetsförmedling i skenbart syfte

Arbetsförmedlingen är en myndighet med monopol. Varför vill inte regeringen ha en arbetsförmedlings-konkurrens? Kan ett svar vara att regeringen inte gör det pga sin blandning av ideologier, att regeringen helt enkelt inte vill hjälpa arbetslösa utan ser dessa som ett slags nödvändigt för att reglera marknadsekonomi med. Liberalism tycker att individen själv har alla chanser om bara "frihet" och vilja råder, och får därmed klara sig själv. Konservatism utgår från att människor har rätt till hjälp, men inte mer än nödvändigt. Konservatismen är dessutom klassorienterad i åskådning (och det kan man ju i och för sig inse att samhället har "klasser"), men klassorienterad även i värderande. Det blir en sådan konservatisms anledning till att inte vilja hjälpa dem som har låg status/har lite pengar.

Man kan säga att en sådan "ny"liberal/konservatism vill hjälpa socialt, men främst de som inte är arbetslösa dvs de som har en inkomst eller är företagare (dvs de som därigenom har en autonomi och "frihet").

Arbetsförmedlingen har inte bra kontakter med näringsliv

De flesta företag på högre nivå har inte uppfattat arbetsförmedlingen som något seriöst. På arbetsförmedlingen har man ju inte registrerat var och ens specifika kompetenser och handläggare har inte varit intresserade av det heller.

Arbetsförmedlingen har helt bortsett från hur arbetsgivare väljer/diskriminerar

Arbetsförmedlingen har begagnat sig av en proportionsmässigt påtagligt förledande skenbar attityd och budskap gentemot i synnerhet långtidsarbetslösa, där en större andel har varit och är äldre eller med handikapp av olika slag, och sådana som har blivit uppsagda och inte har lyckats komma tillbaka. Även om vissa av dem har en lägre utbildningsstatus så är det inte det som gör att de inte blir anställda, anledningen är att arbetsgivare i mindre grad anställer (då oftare inte äldre eller handikappade). Men vad har varit arbetsförmedling enda uppmaning? Jo att söka jobb, söka jobb och söka jobb, trots att det inte leder till anställning. Ingenting med att skaffa strategi, kontakter och för somliga utbildning.

Arbetsförmedlingen med sin söka-jobb-fanatism

Arbetsförmedlingen har således fokuserat nästan helt på att jobb fås genom söka-jobb-effektivitet, snarare än att betona krav för att bemöta konkurrensen om jobb, dvs kontakter, strategi och inte minst utbildning. Utbildning visar ju även att en person har förmåga att vilja och kunna lära sig, även om utbildningen inte exakt motsvarar de yrken somsedan söks. Men istället har den s k jobb-och utvecklingsgarantin använt med skenvara metoder som skriva cv, coaching och omatchade praktiker och krav på att söka jobb, i enbart kvantitativ mening. Men den har i sig inte inkluderat att bemöta orsaker till arbetslöshet, den har mer varit designad för en arbetsmarknad som fanns för 25 år sedan eller mer, men då fick folk jobb ändå.

Värderingar i ideologiska avseenden

En värderingsförskjutning av människor har skett av regeringen, och denna har torgförts och även påverkat andra och alltså även näringsliv och arbetsgivare. Det som förr räckte i kompetens och förmåga för att få en värdig status gör inte det längre. Idag krävs det mer, och vi mena därmed, att det är på så sätt som marknadsekonomin som i sig inte är fel, men har getts en främre plats, vilket motiverats av nya snävare värderingar på människor. T ex i strikt liberala idéer gäller att "alla" har samma möjligheter, att det är bara att vara duktig och jobba så löser det sig. Även om liberalismen, möjligen mer åt mitten och vänster del anger att man ska inte göra saker som skadar andra och att staten vid enskildas behov ska hjälpa, så har den "ny"liberala delen integrerats mer i moderaternas nuvarande ideologi. Delvis på grund av det har Folkpartiet blivit mindre, men Fp backar i stort sett upp alliansen. "Ny"liberala värderingar har i sig inget skydd, det är upp till var och en, dvs staten får en underordnad roll.

Klassisk konservatism å sin sida, går efter att de som står på högre grund (historiskt adel etc) är mer värda även om man gärna påpekar att staten ska hjälpa de svaga. Men ju mindre någon äger eller omsätter i företagande, desto mindre är den värd enligt klassisk konservatism. Konservatismen anger ett socialt grundvärde, men konservatismen värderar även efter människors position eller initiativ, vilket gör att alla inte kan bli lika mycket värda. De som har företag eller har högre löner, kan iofs betala mer skatt, och blir då värda mer för den konservativa staten. En konservativ vill gärna ha mindre skatt men kan ju inte sänka bort skatten helt, för då får den konservativa staten mindre makt och möjlighet att tillse "bevarandet". Att sänka skatter mest hör hemma i nyliberalism.

För liberalismen är det "fri" marknadsekonomi, "individen"/"alla ska ha möjligheter", som i fokus, vilket därav ska "gynna" alla andra.
För konservatismen är det "staten" med dess ombesörjande och bevarande av nuvarande värderingar, samt förutsättandet att envar redan har möjlighet att göra något, som är i fokus.

Detta har blivit till "det ska löna sig att arbeta" Och i det har uppstått en stresseffekt, dvs fler har blivit arbetslösa än vad politiken har gjort en rimlig andel åt, med hänsyn till de som blivit arbetslösa, såvida det inte även varit och är en osagd agenda bakom, arbetslöshetskoefficient vs. "optimal" lönesättning.

Våga gå emot underordnande

Det är viktigt att även alla de som annars har menat sig ha borgerliga värderingar också kan säga att detta är ett fiasko. Tyvärr råder en feghet bland borgerliga politiker även om det finns undantag. Minst ifrågasättande finns bland moderater, näst minst bland folkpartiet (varav många brukar gilla primitiva diciplinåtgärder t o m mer uttalat än moderater), sen centerpartiet och kristdemokrater. Varför denna tystnad? - Delge denna sida till vänner, familj m fl samt länka gärna.

Utgiftsprognoser för budgetåren 2012-2016 http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6a167f531341a047838800010409/Utskriftsprognoser+f%C3%B6r+budget%C3%A5ren+2012+-+2016.pdf http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motprestation-for-att-erhalla-_GZ02So331/?text=true

Känner du någon i fas 3, eller som snart kommer dit?

Kanske kan du stötta den vidare, att se möjligheter med tänka på och välja utbildning eller vad som än kan göras. Många kan ha tappat litet av självkänsla och det kan ta en tid innan bitterhet och tvivel släpper, och man kan behöva ge det en tid att fortsätta uppmuntra och ge info om saker. Om så bara börja gå en kurs är ofta väldigt givande, stimulerande och utvecklande för självförtroende och självkänsla. För den som varit inne i AFs fasor kan det bli ett avsevärt lyft, som att komma tillbaka till verkligheten.

Endast 1.6% av dem i fas 3 har fått "utbildning" men då enbart inom AFs regi, men ej för grundläggande behörighet etc.

Arbetsförmedlingen har redovisat i Prognoser för utbetalningar 2012 - 2016, här framgår bl a att "I slutet av december 2011 deltog 476 personer från sysselsättningsfasen i arbetsmarknadsutbildning.". Detta blev möjligt under 2011 efter den kritik som framförts, varefter regeringen gjorde en förändring att tillåta utbildning men enbart om det på förhand var känt att det skulle leda till anställning.

476 st motsvarar ca 1.6% av samtliga i Fas 3, som i December 2011 någon form av utbildning, dock enbart sådan inom AFs regi och alltså inget utanför. Dvs 1.6% har erhållit någon grad av kompetenshöjning men som alltså varit bara utifrån det utbud som AF förfogar över. De personer som t ex ej haft tillräckliga betyg och då inte heller en grundläggande behörighet att söka vidare på till YH, högskola har inte lov inom jobb- och utvecklingsgarantin att läsa till sig de kurser som behövs för detta. Jobb- och utvecklingsgarantin medger inte utbildning/utveckling på egen hand, ens en enstaka kvällskurs på komvux t ex, då förloras ersättningen. Dvs de som bara behöver läsa några kurser för att få grundläggande behörighet tillåts ej vara i JOB samtidigt, och är då hänvisade till försörjningsstöd, eftersom bara ett begränsat studiemedel finns, om det medges.

I somliga kommuner ej heller tillåtet att läsa bara enstaka kurser vid försörjningsstöd - Moment 22

Många kommuner ger dock inget försörjningsstöd för dem som bara läser några kurser, kravet för försörjningsstöd är som i fas 3, ingen egen utbildning tillåten alls för att få försörjningsstöd. Somliga personer har därför varit fastlåsta och har inte kunnat komma vidare.

Fas 3 tar ej hänsyn till partitillhörighet

Långtidsarbetslöshet samt eventuellt inträdande i Fas 3 händer även dem som röstat på moderaterna eller annat borgerligt parti.

Många som tidigare varit vanliga anställda, är enl Engström "sköra" etc pga långtidsarbetslöshet

Det finns ju ett stort antal som jobbar nu men som blir arbetslösa idag eller imorgon av olika orsaker men t ex rationaliseringar, och sedan hamnar i fas3, främst äldre. Blir dessa "sköra" först då, eller är de "sköra" redan nu ?!

Den s k "Arbetslinjen" är vad gäller fas 3 en pyssel-sysselsättningslinje.

Begreppet "Arbetslinjen" är inom fas 1, 2 men särskilt 3 ingen kompetenslinje som optimalt utvecklar och ger anställningsbarhet. Fas 3 en "sysselsättningslinje", eller alltså en "pysselsättningslinje". Mottot "Det ska löna sig att arbeta" gäller enbart dem med anställning. Regeringen har ju bytt namn på fas 3 till "sysselsättningslinjen" pga att den har fokus på att det är "sysselsättning" som ska göras men ej kompetenshöjning. Detta med att det ska ge "meriter och referenser" är således ett PR-påhitt.

Ingen bortre gräns finns i fas3, dvs "sysselsättningsfasen" med meningslöst innehåll och kognitivt, psykosocialt och ekonomiskt nedbrytande, är designad för att gälla fram till pension.

Att ta sig ur fas 3, med hjälp av andra, för studier, det finns stora möjligheter utanför AF.

Därför måste de som är där i ta sig ur, oftast med hjälp av familj och goda vänner som kan stötta, och om det är svårt att få studielån, ty egen utbildning, YH eller högskoleutbildning med verksamhetsförlagd praktik under utbildningen som ger en examen, kostar inget (litteratur i så fall). Finns inte grundläggande eller särskild behörighet så kan man med komvux försöka, att våga ge det tid.

Långtidsarbetslösa kan inte förvänta sig att få arbete

Myt, att om långtidsarbetslösa vill ha ett arbete så finns det arbete att söka och få ett. Nej, det är inte så.
Detta måste sägas för dem som inte förstått det, för dem som icke känna till det. Det hörs och syns då och då sägas detta, det finns jobb för den som vill, de i fas 3 vill ju inte ta jobb, de tror att arbetsförmedlingen ska göra allt de gör inget själva osv.

Det finns bland somliga en omedvetenhet, som betingar sig i tron och påstående, att jobb finns för alla bara man vill ha, och därmed så äfven för arbetslösa. Detta är emellertid en icke korrekt omständighet. Det skulle ju förutsätta, att arbetsgivare i samma grad, utan någon diskriminiering anställer arbetslösa i samma relativa antal.

Körkort istället för Fas 3-bidrag till anordnare

En del i fas 3 har inte körkort. Att ha körkort höjer anställningsbarheten ca 2-4 gånger dvs påtagligt. Alla har inte haft råd med att ta körkort. Regeringen tycker det är bättre att anordnare får 5000:-/månad eller 60000:-/år för fas3-förvaring, än att låta AF subventionera körkort till de långtidsarbetslösa som ej har.

Arbetsmarknaden kan bara bära frukt om den tillförs kompetenshöjning/nykompetensinriktning

De jobb som det inte finns behov av längre ser inte likadana ut när de kommer tillbaka. Kompetenskraven ändras och riktas om. Därför måste kompetenshöjning/nykompetensinriktning och kompletteringsutbildning vara bärande inslag i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Eljest finnes ej utveckling som motsvarar arbetsmarknadens behov av investering.

Regeringen tror emellertid att bidrag till fas3-anordnare och skattesubventionerade låglönejobb är Sveriges framtid. Det ger ingen investering till arbetsmarknaden. Många som är eller blir långtidsarbetslösa har förmåga till reell utveckling genom nyinriktad kompetenshöjning, och nuvarande regering och arbetsförmedling har nonchalerat detta.

Övriga allmänna orsaker till arbetslöshet kan inte förnekas eller låtsas bort
Bl a pga rationaliseringar/nykompetenskrav och arbetstidsnorm

Arbetslöshet har uppstått delvis pga rationalisering. Dvs vissa arbeten behövs mindre eller inte alls längre, eller det har valts personer med högre eller ny kompetens. Detta gör att arbetsmarknaden erbjuder totalt sett en mindre arbetstid. För att då kunna komma tillbaka och söka arbete, krävs bland annat:

1. Att AF slutar med att vilseleda, slutar upp med söka-jobb-piskan. AF måste ändras, och ge korrekt info istället.
2. Ett bättre nätverk, att arbetslösa har tid och möjlighet att bygga upp det. Det ges inte i fas 3.
3. En kompetenshöjning, så att den som söker arbete har något mer att erbjuda till arbetsmarknadens mer kompetensinriktade behov. Finns inte det så blir det ju svårare. Fas 3 ger ingen kompetenshöjning.
4. Genomsnittlig arbetstid minskas så att fler kan dela på arbete.

Arbetsförmedlingen ska ge korrekt information

Arbetsförmedlings ansvar torde vara att tillgodose arbetslösas möjlighet till att få arbete genom att ge dem tillgänglighet i saklig mening, främst genom följande:

1. Sättande av nivå på utbildning, validering, kompetensuppdatering etc.
2. Snabb och effektiv genomgång av eventuella cv, ev råd för anställningsintervjumetodik etc.
3. Inte skicka iväg på diverse "praktiker" inom andra områden. Har man en yrkesprofil så är det dennas bransch som i första hand skall hållas till. Vore syftet "arbetstränings" etc, så är inte branschkopplingen lika viktig.

Men främst detta:

4. Ge kurs i information i och om arbetsmarknad, yrken och dess utbildning, prognoser, lönestatistik. (Tidsprocess).
5. Information om utbildningsvägar och CSN, komvux, kurser och program på högskola, yh-skola etc. Om högskoleprov.

Arbetsmarknaden behöver inte bara kompetenshöjning, men även kompetensinriktning

Detta innebär, att all kompetens måste inte vara svår att förvärva. Det är helt enkelt att kompetensbehovet motsvarar nya behov, att det är och blir nya typer av kompetenser som behövs, men det måste inte innebära att det är komplex eller svårförvärvad kompetens.

För att finna arbete måste en arbetstagare ge något av sig själv, ge av sin kompetens

Många äldre har om inte annat en mycket god informell kompetens, och kanske med en viss utbildning skulle de få även en uppdaterad formell kompetens. För yngre med mindre arbetserfarenhet är kompetens/utbildning ännu viktigare.

Fas 3 ger inte långtidsarbetslösa kompetenshöjning eller arbete

Istället har många i fas 3 hindrats att göra andra saker, och hindrat nyttig stimulans, istället åstadkommit en social och kognitiv nedbrytning.


Fas 3 har i år bytt namn till "Sysselsättningsfasen"

Detta implicerar, och befäster, att regeringen ej avser ändra inriktning på Fas 3 utan i stället skärper dess syfte, att det är "sysselsättning" som ska göras. Och därmed att det inte är kompetenshöjning som avses, vare sig genom arbetsuppgifter eller genom utbildning. Reell kompetenshöjning däremot, sker genom väl matchad praktik och/eller utbildning (som ju också kan ha praktik). Och i och med att egen utbildning är förbjuden inom ersättningsvillkoren så är det uppenbart att syftet med fas 3 inte är kompetenshöjning. AF brukar inte uppmuntra arbetslösa som ej lyckats hitta arbete att istället gå vidare till studier, vilket förutom kontakter är det enda sättet att komma till arbetsmarknad. AF har en mycket liten tillgång till utbildning och erbjuder det föga. Förvisso är det så, att det torde oftast krävas en längre utbildning som görs på egen hand med studiemedel osv, för att ge en formell kompetenshöjning och eventuellt med den praktik som ingår i vissa utbildningar. Men det är själva principen, att egen utbildning inte är tillåten inom JOB, jobb -och utvecklingsgarantin, som visar att kompetenshöjning inte är i fokus.
Det som sägs om fas 3 att det ska ge "meriter och referenser" är en bluff och alla vet ju att det inte ger vare sig meriter eller referenser. De som får jobb, får det trots Fas 3, inte tack vare.

Sålunda, Fas 3 eller "sysselsättning" befäster arbetslöshet. Bara kontakter och/eller utbildning kan ge anställning.

Detta måste poängteras. Det har förts en intensiv PR från främst regeringen, arbetsmarknadsdepartement och AF att AF har "verktyg" till att ge "stöd" osv till arbetslösa. Kanske för några väldigt få, men med ett annat system skulle ett avsevärt större antal få hänvisning och information till att skapa sig en väg till anställning, ty AF förmedlar ju inte arbeten, AF sysslar bara med kontroll och gratisarbete-tillgång. Om detta står det mera specificerat hur nedan.
Moderater har i ett otal debatter sagt att "opinionen bara klagar men har inga egna förslag". Detta stämmer inte helt, sossarna och LO vill ju bl a ha plusjobb tillbaks, nåväl.. oavsett vad man tycker om det, men det behövs många fler ändringar. En del av dessa presenteras nedan, och motsvarar nog vad många andra redan tänkt. Så moderaterna, Tobé, Engström m fl har så fel, i den sin primitiva arbetsmarknadspolitik som de företräder. De har också yttrat sig som om att det är bara vänstern som oppnonerat sig mot fas 3 och jobb och utvecklingsgarantin. Men det finns ju åtskilliga andel bland borgerliga väljare som inte stödjer arbetsmarnadspolitiken. Men tyvärr vågar inte Fp, C motsätta sig alls för de är så små partier i dag och vågar inte gå emot. Kd har i viss liten mån gjort men det är nästan osynligt.

Detta ständigt förnekande som regeringen med företrädare har gjort att opinionen inte har anfört ett resonemang och gett egna förslag, vilket är fel, är en manipulering, vilket har förlett t o m media under lång tid. T o m media har ju blivit förledda att tro att AF har "verktyg" och "stöd" bara för att regering och AF själva har påstått detta. AF presenterade ju i somras dessutom en egen s k "undersökning" från vilken det hävdades att 8 av 10 voro nöjda. Men när undersökningen i sig undersöktes uppdagades det snabbt att frågorna i undersökningen voro ställda på ett annat sätt än hur sedan svaren återgavs.


Varför är det så - Grundomständigheter som utformar Fas 3-arbetslöshet? - Makt som påverkar

Det påverkas av parter som har makt. Kanske kan det förenklat visas så,

1. Makt över beslut, formellt.
2. Makt över dagordning och genomslag.
3. Makt över tanke/handling, informellt, nätverksvis

Vilka parter motsvarar detta?
1. Riksdag är lagstiftande men regering styr över via förordning. (pga folksuveränitetsprincip är det vald regering som på sätt och vis då kan gå över andra av Riksdagen grundlagsbeslutade intentioner.)
2. Regeringen genomför med hjälp av AF. Båda dessa gör PR för sina åsikter/propaganda. Påverkar värderingar.
    Media mm tar fram andra åsikter och får genomslag trots att den inte har formell makt. Påverkar värderingar.
3. Bedömande - Arbetsgivare, Arbetsmarknad.

1. Grundbeslutsunderlag

Regeringens förordning förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, som är avsedd att genomföras av Arbetsförmedlingen.

2. Genomförande och reaktioner

Regering och Arbetsförmedling - Genomförande samt reaktioner per respektive värderingar, attityder
Regering
Vilka av långtidsarbetslösa, och således inom Fas 3 som anställs och inte påverkas också av gällande värderingar och attityder och här har regering och arbetsförmedlingar en stor makt i att påverka. Riksdagen har den främsta formella makten men pga av vi i Sverige inte har en vid maktfördelning, utan istället en folksuveränintet, så är Regeringen den som styr, och även kan påverka t ex arbetsförmedlingar vad dessa ska verkställa och säga. Eftersom Arbetsförmedlingen ska genomföra regeringens förordning (där direkt "sysselsättning" har främsta prioritet, och inte utbildning för indirekt anställningsbarhet) och direktiv kan det bli så, att arbetsförmedlingen även arbetar under de värderingar som regeringen har bakom förordningsbeslut samt vidare anförda förordningsgrunder.

Arbetsförmedling
Arbetsförmedlings ansvar torde vara att tillgodose arbetslösas möjlighet till att få arbete direkt genom att ge dem tillgänglighet i saklig mening, eller indirekt genom info och vägledning för inte minst kompetenshöjning/utbildning och "networking", men har istället efter förmåga försökt tillse regeringens "sysselsättnings"-förordning vilket blivit till den kontraproduktiva Fas 3-industrin som det efterhand har kunnat tas del av i media mm. AF har således arbetat i stort efter de värderingar som regeringen anfört om långtidsarbetslösa vilket lett till ett underskattande och därmed diskrimininering.

Media, samhälle mm - Reaktioner per värderingar och attityder
Yttrandefrihet inom media, journalistik och allmän debatt. Denna process har tagit tid eftersom regering och arbetsförmedling applicerat en linje som inte varit på långtidsarbetslösas sida och som därmed fått ett företräde i att media m fl blivit manipulerade. Med takt på att debatter har gjort sig hörda mer och mer, och pga att fler och fler har anvisats till Fas 3 så har media mer och mer kunnat förhålla sig objektivt.

3. Arbetsgivare, Arbetsmarknad - Vs. värderingar och rationaliseringar och nykompetensinriktningsbehov

Arbetsgivare och arbetsmarknad torde ha påverkats av den bild som givits på långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen har dessutom lagt ner stora insatser på att finna fas 3-anordnare dvs även företag, som vill ta emot arbetslösa i Fas 3 på närmare 5000:-/månad. Detta torde än mer har stärkt de fördomar som initierats bland annat eftersom det sätter ett minus-5000-värde på långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknaden har rationaliserat, vilket redan där försvårar för arbetslösa. Det som krävs är mer kompetens antingen i kompexitet eller inriktning. Detta är i och för sig inte fel, eftersom mer kompetens kan tillföra arbetsmarknaden en möjlighet att generera mer arbeten på högre nivåer.

Arbetsmarknadens grundförutsättningar och behov avgör vilka kvalifikationer som krävs för de arbeten som finns, och hur många det finns behov av på denna arbetsmarknad. Arbetsmarknadens totala arbetstidsbehov har pga rationaliseringar minskat men för att göra mer rationaliseringar framöver krävs mer och/eller ny kompetens i komplexitet och/eller inriktning. Samma sak har tidigare skett decennium för decennium vid de rationaliseringar som gjorts då. För att arbetslösheten skulle hållas nere så torde även fler dela på den totala arbetstid som arbetsmarknaden behöver, dvs en genomsnittlig arbetstid måste minska, för att fördela arbete till fler, så att färre (för)bleve arbetslösa. Men ett allmänt krav på högre kompetens uppstår då för arbetslösa om de ska kunna ta del av arbetsmarknad samt bidra till den, en arbetstagare måste ge något av sig själv.

Lönesättning
Detta påverkar också, skulle arbetslösheten inte finnas, så skulle lönerna tendera att öka vilket skulle minska företagens vinster. Företagen vill inte höja löner, alltså ger en mindre efterfrågan arbetslöshet och mindre löner. I och med att arbetsförmedlingen per regeringens förordning försökt få företag att ta emot arbetslösa i fas 3 mot närmare 5000.-/månad så bör det kunna antas att detta i snitt har sänkt lönesättningen inom lägre lönenivåer, om än mycket litet.


Arbetslöshet - Vilka väljer arbetsgivare att anställa?

Eftersom arbetslöshet alltid finns i olika nivåer så ger det olika utslag mot olika grupper av arbetslösa. T ex om det skulle uppstå en väldigt stor allmän efterfrågan på arbetskraft så blir grupper av arbetslösa som annars är oftare arbetslösa mindre arbetslösa. Om det råder högre arbetslöshet, så kan arbetslösa med mycket goda meriter nära ändå klara sig bra.

Vilka som anställs torde inses med sunt förnuft men kan givetvis visas med undersökningar, även om det är allmänt känt hur det ligger till. Nedan följer vanliga omständigheter som har med ålder, erfarenhet, utbildning, ev handikapp.

Körkort - Ca 2 - 4 gånger fler arbeten kan då sökas

Arbetsgivare väljer givetvis att anställa de som har körkort. Regeringen tycker dock det är bättre att betala anordnare 5000:-/månad, och 60000:-/år än att AF subventionerar till körkort vilket skulle höja anställningsbarheten påtagligt. Fler skulle få arbete då. Alla har kanske inte haft samma möjligheter att ta körkort.

Yngre, efter gymnasium

De personer som är klara med gymnasial utbildning, särskilt vissa program som är mer inriktade, och har goda betyg, kan ha goda möjligheter att finna arbete.

20-25

Antingen ställs krav här på:

1. Arbeterfarenhet efter gymnasium
2. Högskolestudier/examen. För dem som har gått vidare tilll högskola efter gymnasium och kanske har arbetat litet emellan. För dem med examen finns det oftast en utbildningsrelaterad praktik.

25-35

Här blir det krävs arbetserfarenhet i större utsträckning oavsett, antingen arbetserfarenhet eller arbetserfarenhet + högre studier.

35-40

Här börjar det bli svårare. Kraven ökar. Inte bara arbetserfarenhet och ev högre utbildning krävs, men även om/att det finns en karriär hos den sökande.

40-50

Samma som ovanstående men än mer, och även om kvalifikationer och karriär finns så ges företräde åt yngre.

50-65

Ännu svårare än ovanstående, och även om kvalifikationer och karriär finns så ges företräde åt yngre. Så svårt att finna jobb så det i så fall närmast kräver kontakter.

Funktionshindrade

Dessa har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och utgör en större andel i Fas 3.

Arbetsgivare väljer yngre framför äldre

I ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet 2011-03-16 visades en studie som hette För gammal för arbetsmarknaden redan vid 45. Studien är gjord av nationalekonomerna tillika professor Mats Hammarstedt, docent Ali Ahmed samt lektor Lina Andersson, som är medlemmar av forskargruppen Arbetsmarknad, diskriminering och ekonomisk psykologi vid Linnéuniversitetet.
Många äldre som varit inskrivna å arbetsförmedlingen har upplevt vanmakt genom den oförståelse eller förnekelse de mött, gällandes svårigheten eller rentav omöjlighet att finna ett arbete. Denna studie bekräftar denna omständighet.

Arbetsgivare prioriterar de som redan är anställda, pga förmodat bättre kvalifikationer eller de som nyss utbildat sig. Naturligtvis är det så, att även arbetslösa har eller kan ha lika bra eller t o m bättre kvalifikationer, men i en arbetsmarknad, som totalt har totalt färre arbeten, så blir det en gardering för arbetsgivare att ta de som i genomsnittligt förmodande har bättre kvalifikationer.
Arbetsgivare anställer generellt inte de som varit arbetslösa länge, de som är äldre eller handikappade.

Det kan finnas olika orsaker till arbetslöshet, och vips så har det gått för lång tid. Eller äldre som arbetat länge men blivit arbetslösa, och kanske är 50+. De har i stort ingen möjlighet att få jobb om de inte redan haft en karriär på högre nivå. Trots kompetens och med tanke på en solid image som äldre kan ge företag. Men under senare tider har idealen förmodligen blivit ytligare och tuffare, man ska se så bra ut som möjligt. Och det kan man förvisso göra ändå helt enkel genom en god hälsa, men trots det så favoriseras yngre ca 30-35, som är lagom unga men ändå har hunnit få meriter.


Arbetsförmedlingen är kvar i gamla tider

Kvar i gamla tider om att jobb finns att söka och få tag i. Arbetsförmedlingen tror att arbetsmarknaden nöjer sig med kompetenser som är 10-20 år gamla. Men finns inte kompetens som är uppdaterad så får man inte arbete, såvida inte det räcker med befintlig arbetserfarenhet på informell kompetensnivå. Därtill är kontroll det mesta som AF gör, AF kontrollerar att arbetslösa sökt si och så många arbeten, men kräver inga andra saker som bör göras som leder till anställningsbarhet.

Nej, Arbetsförmedlingen förmedlar aktivt sedan många år inte arbeten.

Man kan inte förvänta sig att en Arbetsförmedling ska ge en jobb, naturligvis inte, även om det i många fall var så för länge sedan. Platsbanken, finns på nätet, men den kan envar se utan att ha med AF att göra. Platsbanken, som enligt AF är vägen till arbete, motsvarar bara en liten del av alla arbeten som egentligen finns och de flesta arbeten förmedlas genom kontakter. Men Arbetsförmedlingen har ju heller inte fungerat, den har ingalunda gett något "stöd" som regeringen och Arbetsförmedlingen påstått med så fina ord, pga man har inte talat om hur det egentligen ligger till. Arbetslösa som skrivit in sig på AF har först efter 300 dagar ingått s k "Jobb- och utvecklingsgarantin" vilket bland annat omedelbart innebär ett eget utbildningsförbud, och sen tramset i form av cv-kurs, och "coach" som inte har gjort en reell nytta mer än i enskilda fall men inte i stort. Detta har inte skapat fler arbeten.

Äldre i fas 3 skickas till föreningar etc, inte till arbetsmarknad. - pådrivande tvångsåtgärd och restförvaring. - Utbildningsförbud för alla arbetslösa i Jobb och utvecklingsgarantin.

Många i synnerhet äldre kommer ingen annanstans, de är tvingade att vara där för att få ersättning. Äldre över viss ålder kan inte få studiemedel osv om detta annars skulle vara till gagn för uppgradering eller formell validering, men sådan utbildning som annars kan väljas på komvux, högskola som kurser eller program är förbjuden inom fas 3, 1 och 2. Utbildningen i komvux/högskola kostar ju inte, så om tid finns, som definitivt på kväll, så vorde det möjligt. Men regeringen har alltså förbjudit egen utbildning för dem i fas1, 2, 3. AF tillser ej heller utbildning, varför fas 3 är en pådrivande tvångsåtgärd och restförvaring. Många äldre är fastlåsta i fas 3 och kommer inte ut.


Vad borde AF ha gjort, eller nån annan än AF kanske...

Det som skulle hjälpa, är att ge realistiska och mer effektiva råd om hur man skapar nätverk (dvs kort-långsiktig (parallell)strategi), och att finna alla som har möjlighet, förmåga och vilja att utbilda sig. Och för att välja rätt, kunna matcha till ev utbildning (en tids- och mognadsprocess), och realistiskt se över motsvarande arbetsmarknad några år fram, prognoser osv.

Obs! Om detta kopieras och används någon annanstans så skall källan www.fas3.info anges.

1. Konkurrens till arbetsförmedlingen. Fler aktörer med personal som har mer specifik och högre form av utbildning.
2. En ytterst seriös kontakt skall strävas efter i nätverksskapande med arbetsgivare och företag.
3. "Praktik" som i fas 1, 2 och 3 upphör. Undantag där arbetserfarenhet saknas, krav mot rimliga arbetsmarknadsbehov. Bara ge "praktik" för yngre som inte har nån arbetserfarenhet, och möjligen dem som har speciella behov, rehabilitering etc.
4. Inte någon form av "praktik" för andra vanliga arbetslösa. Ordet praktik betyder att lära sig något nytt. Om för arbetslös, så endast provanställning med full lön under tiden.
5. Individuella kompetenser och/eller förmågor inventeras, registreras och ev valideras direkt av kompetent personal.
6. Kurs: Allmän och svarad information i och om arbetsmarknad, yrken och dess utbildning, prognoser, lönestatistik.
7. Snabb och effektiv genomgång av eventuella cv, ev råd för anställningsintervjumetodik etc.
8. Information om utbildningsvägar och CSN, komvux, kurser och program på högskola, yh-skola etc. Om högskoleprov.
9. Strategi och möjligheter för kontaktskapande. Information om idéellt arbete, organisationer etc.
10. Inte styrt per förordning. Strikta och mekaniska regler ska inte förekomma som styr ovanstående.
11. AFs nuvarande anställningskrav 180p utan specificering tas bort och ersätts med en definierade och kompetensrelataterade kvalifikationer beroende på typ av tjänst.


Om 100.000 långtidsarbetslösa skulle söka jobb samtidigt.

Så skulle inte många av dem få arbete. Det skapas inte mer arbete av att de söker. Bara om det blev mycket mer behov av arbete skulle arbetsgivare börja att behöva välja även anställa långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösa kan inte stå sig i konkurrensen, det finns för liten arbetsmarknad.

Några faktorer som gör att alla längre inte kan få arbete som förr

Detta talas det inte mycket om, regeringen säger inget, AF säger inget. I fas 1, 2 och 3 vill man än vilseleda alla på nåt sätt att det finns jobb, ja "se bara antalet lediga jobb på platsbanken", och "arbetsmarknaden går så bra".
Ja det gör den... men med högre kvalifikationer än förr. Det finns inte längre lika stor andel enkla jobb som förr. Mer produceras i asien, Taiwan, Kina mm. Det är inte som förr.

Alltså, arbetsmarknaden har totalt färre antal arbeten nu än förr, pga rationaliseringar och import

Kom ihåg detta, även om det finns si och så många tusen lediga arbeten ute, så är det totala antalet arbeten lägre än för t ex 10 och 20 år sedan osv. Det är därför det inte finns arbete till alla. De arbeten som omsätts går till dem, som arbetsgivare kan prioritera dvs de som redan är anställda, har bättre kvalifikationer eller de som nyss utbildat sig.

Rationaliseringar har även gjorts förr under 1900-talet, då har veckoarbetstiden sänkts i etapper

Kom även ihåg detta, fram till ca 1973 sänktes veckoarbetstiden. Sedan ca 1973 har den varit ca 40 timmar. I och med att rationaliseringar ständigt görs, och beroende på import, så skulle det delvis ges en lösning och kanske om fler personer arbetade med mindre arbetstid i genomsnitt, så att det skulle fördelas till fler. Detta skulle dock inte täcka upp arbetslösheten helt, eftersom inte alla långtidsarbetslösa har tillräckliga kvalifikationer, vilket delvis beror på att de inte uppgraderar, validerar, formellt utbildar sig för motsvarande befintligt meritområde, eller utbildar sig till annat.

Regeringen har satt ett minus-5000 -värde på dem i fas 3.

Och med detta skapat permanenta effekter i att långtidsarbetslösa inte är värda lika mycket. Fas 3 har lett till att kommuner och företag har fått betald arbetskraft och man har låtit bli att anställa. Alla har ju vetat om det. Regeringens utspel i Maj om "kontroll mot anordnare" var ju bara fejk. Det var ju ändå inget som hjälpte dem i fas 3. För att visa att man kan arbeta och visa sig anställningsbar så måste man göra ordinarie arbete. Det som regeringen egentligen borde ha gjort, var givetvis att upphöra med alla praktiker och fas 3 eftersom det i stort inte leder till anställningar, men istället en högre arbetslöshet. Just eftersom företag och kommuner har sluppit att anställa.

Nästan alla vill faktiskt arbeta, men är ratade av arbetsgivare, trots när det finns kompetens

Det må finnas ett litet antal som inte vill arbeta, men, nästan alla vill arbeta.
Och detta innebär, att det är helt förståeligt, att alla vill ha ett arbete med anställning och få lön för det arbete man gör. Det är ju också så, att arbetsgivare väljer att anställa dem bland arbetssökande som redan har arbete, eller de som har ny utbildning. Arbetsgivare anställer inte dem som varit inne i fas 1, 2 och 3 med tillhörande "praktiker" eller s k "sysselsättning" där man låtit arbetslösa göra arbete (eller meningslösa saker som ev i fas 3) utanför sin egen bransch eller område. Sådana saker kan inte has i cv därför att det inger ifrågasättande eller ser förvirrande ut, och det skapar då luckor i cv.
Utbildning är aldrig fel, som vissa hävdar, därför att även om det i sig inte leder till ett jobb, så visar det att man har gjort något aktivt och självvalt, och som kan ligga i linje med ens arbets- och erfarenhetsprofil.
Emellertid är det så, att inom "jobb- och utvecklingsgarantin" där egen utbildning är förbjuden, medger AF i mycket begränsad nivå ett mycket begränsat utbud av utbildning.

Regeringens direktiv

Så hur menar sig regeringen att det hela ska lösa? Jo genom att med arbetsförmedlingen tillse diverse konstlade åtgärder, som t ex att pussla om cv och skicka iväg folk på gratispraktiker och fas 3.

Beredd arbeta utan lön, om så trots ordinarie arbete? Beredd arbeta utan att få intyg?

Ni som läser detta som äro anställda, skulle Ni arbeta om ni ej finge lön, men enbart en låg ersättning, kanska bara 223:-/dag, eller 0:-/dag så att försörjningsstöd är enda utvägen (med risk att krävas in i deras arbetsförvaltning/AME istället?

Många "fina" ord, tar inte bort grundbehovet: En lön

På moderat.se finns en sida som i fina ord försöker få det fint med jobb och utvecklingsgarantid och arbetsförmedlingen och därmed även fas 3. Nedan kommenteras något av innehållet.
Brister i "fas tre" ska rättas till

Grundläggande behov: Arbete mot lön - Eller "sysselsättning" + "ta en kaffe" ?

"Att ha någon som varje dag väntar en och arbetskamrater att ta en kaffe med"

Pysselsättning och kaffe? Alltså, om Ni vore arbetslösa, vad skulle vara det viktigaste för Er?
1. Att ha ett arbete med lön så att Ni kan försörja er och eventuellt Edra barn.
2. Arbete eller pysselsättning med låg ersättning utan rättigheter + kaffe.

Regeringen och Moderaterna verkar i allafall tro, att långtidsarbetslösa har så skiande behov av att känna sig "behövda" och dricka kaffe, så att de vill göra det i sammanhang med andra fas i 3 dvs i föreningar etc som inte är arbetsmarknad, eller på arbetsplatser där andra har full lön, men de själva får liten eller mycket liten ersättning. Jämlik gemenskap? Nej, förnedring.

Arbete mot lön - Eller arbete mot att "känna sig behövd" ?

"Det finns inget som så skoningslöst bryter ner en människa, både psykiskt och fysiskt, som att gå sysslolös. Att inte få känna sig behövd."
Att vara på en arbetsplats, och arbeta, bland andra som får lön, utan att bli anställd, eller vara placerad någonstans med andra i fas 3, och göra nåt låtsas, sitta i en hembygdsförening etc, är inte särskilt psykiskt eller fysiskt välgörande. Det ger inte anställning eller kompetenshöjning. Det är nedbrytande.

Arbetsmarknad? Färska referenser? Nätverk? Arbetsgemenskap? Jobbsökande?

"Kontakten med arbetsmarknaden ger färska referenser, ett nätverk och en arbetsgemenskap, samtidigt som jobbsökandet fortsätter. Har man gått så länge utan arbete kan det på många sätt vara värdefullt att få en arbetsplats att gå till i stället för att sitta hemma."
Nej nej nej nej. Bland dem som börjat i fas 3 så är det nästan inga, som tack vare fas 3, får ett arbete. Många har skickats ut till föreningar eller organisationer som inte ger nån merit, och det är ingen "arbetsmarknad". Där finns inga referenser som är användbara att ha till arbetsgivare. Man klumpar ihop arbetslösa, det ger inga nätverk. En äkta arbetsgemenskap förutsätter jämlikhet, och det råder inte utan anställning och lön.
De som hittar arbete gör det i regel på annat håll.

Det här är ganska otroligt
Arbetsförmedlingen får tillgång till straffregister….

Istället för fas 3

Arbetslöshet är ingen enslig faktor för Sverige, men har tagit sig i uttryck mer här för yngre samt äldre. I Sverige är det förr mest Socialdemokratin som haft som mål att alla ska ut i arbete och helst heltid. På senare tid har det låtit liknande från moderaterna, kanske mer med mening att alla som vill arbeta ska arbeta Den s k arbetslinjen har en historia, men i detta, verkar man i föga eller inte ha tagit hänsyn till, att en del av orsakerna för arbetslöshet är rationaliseringar. Rationaliseringar har alltid gjorts förr också. Men då genom att man successivt också har minskat veckoarbetstiden (efter långtida förhandlingar och krav, och ofta mot dåvarande Ms protester), annars hade ju en större arbetslöshet uppstått då. Rationaliseringar på arbetsmarknad mm har ju fortsatt, men i politiken håller man kvar vid att 40 timmar/vecka är det ultimata. Man går inte bara emot de arbetslösa, men även mot dem som bara har deltid och inte lyckas få ihop mer timmar.
Sedan omkring 1973 har detta med "40 timmar" varit det etablerade. Varför har man stannat just vid denna siffra?
Naturligtvis ska man få arbeta 40 timmar/vecka eller mer, för så är det inte minst för mången företagare, men att ha det som en slags allmänminiminorm är inte i nivå med 2012. Och för dem som trivs utmärkt på sina jobb, ja många av dem vill inte förlora sin arbetstid, och man kan inte styra så, men bilden av att det ska vara 40 som norm har ju varit i snart 40 år. Dessutom, i början på 70-talet hade ännu inte alla kvinnor kommit ut i arbetslivet, så att när så sedan skedde, blev det egentligen så att befolkningen totalt sett arbetade mer än tidigare, vad gäller per anställning. Naturligtvis har de kvinnor som varit hemma då, eller nu gjort ett arbete hemma också, ty det skall inte försummas. (Utan att nu avse den genusdebatten).

Istället för fas 3, 1 och 2, "praktiker" för vuxna genom att erbjuda gratis arbetskraft, och andra sega, komplexa, tvingande och fiktiva åtgärder så mena vi, att en del i att efterhand minska arbetslöshet är, en ändring av allmän norm vad gäller veckoarbetstid. Det finns inte 40 tim/v-arbete som täcker upp arbetslöshet idag i nuvarande tid, det är en totalt omöjlig ekvation.
Inga s k "coacher", "arbets"förmedlare"", faser eller gratis-praktiker kan trolla bort detta.

40 timmar/vecka kan inte längre vara en allmän norm

Men om synen på vad veckoarbetstid allmänt minskar något, så skulle det efterhand kunna frigöra behov för mer personal. I vissa fall kan det rentav vara så, att mindre arbetstid gör att resterande arbetad tid, arbetas med större efffektivitet, vilket gör att företags effektivitet, och ekonomi inte sänks motsvarande som tiden har sänkts. Och med en något proggressiv skatteskala som vi har, så blir nettolönsänkningen blir lite mindre än bruttolönsänkningen. Om människor som kan och har utrymme, acceptera detta, och finner nya värderingar med mer tid, t ex vara mer med sina barn (vår framtid) så genereras ett kompenserande behov för mer personal, som därmed minskar arbetslöshet, även om den givetvis aldrig kommer att försvinna.

AF måste omarbetas på sakkunnig nivå, inte per politisk ideologi

Och att nuvarande arbetsmarknadspolitik med PR om allt "stöd" och åtgärder som finns försvinner. Arbetsförmedlingen måste göras om helt och omarbetas på sakkunnig nivå, inte per politisk ideologi´, som sedan AF ska vara underdånig (detta gör att AF-personalen mer och mer blir av undergiven karaktär. Detta innebär bland annat att nuvarande Arbetsförmedling i sin grund måste göras om, samt betingas med kvalitet, t ex jämfört med nuvarande och tidigare anställningsförfarandet inom AF. Att dess låtsas-anda måste ändras. AF borde ju t ex inte ha genomdrivit regeringens orimliga intentioner eftersom det vare sig har varit möjligt ellere ens meningsfullt. AF borde ha kunnat vägra, eftersom man på många håll inom AF har vetat, och vet, att t ex fas 3 är ett låtsasverk.

Skäms folkpartiet !

Men inte bara folkpartiet, även inom hela "alliansen" syns resonemang som återfinnes på denna sida:
Fas 3 - inte alls så fasligt.

Jag har alltså även själv röstat bl a på folkpartiet förr. Folkpartiet har under senare år mer och mer kommit in i en "liberal"-förvirring, och därtill uppkomna märkliga "liberal"-åsikter och vissa slags diciplinära åsikter i en märklig hybrid. Fp har egentligen totalt tappat greppet om sig själva. Folkpartiet idag, liksom centern, har blivit en slags sub-filial till Moderaterna som ju även de totalt tappat sin identitet. (En del av ursprunget torde kunna skönjas i Reinfeldts bok "Det sovande folket".)

Så vad säga om "Fas 3 - inte alls så fasligt":

Låtsas ha varit seriöst.

1. "Efter den senaste tidens rapporteringar om hur oseriösa företag utnyttjar människor i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas är det hög tid att kontrollfunktionerna skärps. "
Vad har detta gagnat dem inom fas 3? Hur kan någon på allvar ha tyckt att det har varit så mycket bättre att de i fas 3 bara skulle göra låtsas-arbete? Hur kan någon ha trott, att det givit mervärde inför presumptiva arbetsivare dvs höjt möjlighet att få arbete? Man kan ju inte visa upp ett Fas3 i ett cv. ?
Felet har i princip inte varit att ordinarie arbete har gjorts, felet har varit att det inte har getts lön, semester, pensionspeng m fl rättigheter för det.

Vara på hembygdsförening, fas3-lokal mm - är inte "arbetsmarknad" eller "arbetsgemenskap"

2. "...en ”rutschkana ut från den reguljära arbetsmarknaden”. "
Men det stämmer ju. Hur kan ni i folkpartiet, m fl borgerliga partier ha tyckt, att det har varit att komma nära en "arbetsmarknad", när människor i fas 3 har skickats ut till hembygdsföreningar, ensliga röj-platser, ideella organisationer mm. Eller till fas3-anordnare där inget har gjorts, sitta vid dator hela dagen. Är det "arbetsmarknad"? Och dessa platser har AF plockat fram. AF borde ha sagt, nej det går inte, vi kan inte få fram företag eller platser med arbete som motsvarar arbetsmarknadens behov.
Och hur kan någon ha ansett det som att ta del av "arbetsmarknad" om inte ordinarie uppgifter har fått göras, som garant för att vara meriterande.
En arbetsgemenskap får man bara om man är anställd på riktigt.

Som socialism-diktatur

3. "Uppgången på arbetsmarknaden har under vintern blivit allt tydligare. Antalet lediga platser hos Arbetsförmedlingen i december var den högsta decembersiffran på flera decennier. Men för de som står längst bort från arbetsmarknaden är situationen tyvärr inte lika ljus. ”. "
Ja men pga att regering och AF har också aktivt tagit bort arbetsmarknaden för nästan samtliga i fas 3. Genom fasthållning, närvarokrav och "pysselsättnings"-krav. Och genom ett förbud mot självutveckling, genom möjlighet till egenvald utbildning, om så enstaka små kurser varit förbjudet. Det har argumenterats vagt om detta som för att en del har för mycket utbildning som inte lett till något? Vilket tomt argument. Rätt utbildning är nästan aldrig fel, och en del i fas 3 har ingen slutförd gymnasieutbildning ens. De kan inte söka in på högskola då heller. Om så ens enstaka kurser. Det är bra i cv att visa att man har gått t ex kurser, visar att man vill och kan lära sig, ta egna initiativ osv. Men Regeringen anser inte detta, de har anfört att då är det AF som ska bestämma det, och, om det finns en arbetsgivare som kan ge ett anställningslöfte. En sådan inlåsning är ju socialism-diktatur.

Upprätthållandet av 6% arbetslöshet

3. "För att denna grupp människor som, av olika anledningar, har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid ska kunna komma tillbaka måste samhället erbjuda olika slag av aktiva, jobbinriktade insatser. Regeringen har därför skapat en bred strategi för att bekämpa långtidsarbetslöshet. ”. "
Som av olika anledningar? En anledning är rationaliseringar på arbetsmarknaden vilket har lett till mindre behov av arbetskraft. Rationaliseringar har gjorts även förr under 1900-talet och därför har veckoarbetstiden sänkts i etapper främst fram till ca 1973. Sedan dess har 40 timmar/vecka gällt och det tycks ha blivit som ett heligt mantra. Egentligen skulle ju arbetstiden per vecka ha fortsatt att minska.
Socialdemokrater och sedermera "Nya" Moderater har inte kunnat släppa detta, att det ska vara arbete på full tid för alla. Trots att alla vet att det inte är så och att det är möjligt. Många arbetar deltid, kanske 17 eller 24 timmar/vecka. Och även dessa kan ha svårt att finna de extra timmar de behöver för sin försörjning.
Vilka jobbinriktade insatser? Genom cv-pussel, där man som jag blev styrd över hur cv skulle se ut, där alla åtgärder ska stå med, för att visa att man inte har haft reell kompetens att åberopa genom tidigare "åtgärder"? Genom primitiv s k "coaching" med en massa prat utan analys och minsta struktur? Genom "praktiker", där vuxna har skickats ut till företag utan att få välja var, till att göra andra saker än vad de har arbetat med tidigare, istället för att kanske ge råd till att uppgradera eller validera sig inom sin bransch, eller på annat sätt göra något som motsvarandes kompetensprofil. Och sedan då, på fas 3 med alla dessa uppenbara nedbrytningsmekanismer, även för samhället.

En mycket ineffektiv och kontraproduktiv "jobb- och utvecklingsgaranti"

3. "Ett annat exempel är, den nu uppmärksammade, jobb- och utvecklingsgarantin. Den består av tre faser där deltagarna i de två första faserna har möjlighet att ta del av exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik eller stöd till start av näringsverksamhet. Efter dessa två faser och nästan tre år som arbetslös erbjuds man meningsfull sysselsättning på en arbetsplats samtidigt som jobbsökandet fortsätter. "
Ja, dessa så kallade faser har genomförts under så primitiva former och även med fel krav ställda. Ett fel som gjorts är i det först tagit en lång tid innan arbetslösa kommit in i fas 1. Då är ju mången tid redan förlorad. Coachingen vet vi alla, vilket skämt denna satsning var, och arbetsmarknadsutbildning är det inte många som har fått. Utbildning på egen hand har ju varit förbjuden i "jobb- och utvecklingsgarantin", och är än nu. Detta fokus på "jobbsökande" har varit fel. Man kan inte tvingas lägga all tid på jobbsökande, om man egentligen bör göra (även) andra saker. På AF har man i flera år lagt skuld på de arbetslösa själva för att de är arbetslösa. Man har sagt att nåt är fel, ni söker inte tillräckligt, ni måste ändra i cv och personligt brev, ni måste söka bredare (dvs ääven söka när inte ens kvalifikationer finns). Sedan har AF skickat ut på "praktiker", trots att ordet praktik redan i sig är nedvärderande för alla som redan har arbetat tidigare. Man kan inte bra byta byta bransch så, och "lära något nytt" som AF även haft i repertoiren. Arbetsgivare kräver befintlig erfarenhet redan, och helst utbildning. Att ha körkort är också viktigt för att få jobb. Somliga arbetslösa har inte körkort, vad hjälper det då att gå på coaching, pyssla om cv eller gå på "praktik" som inte leder till anställning?

Slutförvaring - Äldre har valt pension tidigare för att slippa fas 3.

3. "Hittills har fler än 44 000 personer deltagit i garantins tredje fas. Deltagarna tillhör dem som har den mest besvärliga situationen på arbetsmarknaden: Hälften har varit arbetslösa mellan fem och tio år och nästan var femte i över tio år. Närmare 40 procent är 55 år eller äldre. Tanken med sysselsättningen är att man ska få möjlighet att bygga upp nya referenser, nätverk och en arbetsgemenskap för att därigenom få en förankring på arbetsmarknaden. "
Ja varav ett antal tusen som varit äldre och har valt pension lite tidigare för att slippa vara i fas 3 tiden ut. Vad har de fått ut av fas 3? Var ska de sen gå och få "stöd" och "nånstans att gå varje dag"? Sådana saker, var man går eller inte ska inte staten bestämma. Att 40% är 55+ innebär i såfall att 60% varit under 55.
Bygga upp referenser, nätverk och arbetsgemenskap? Har det let till arbete? Nej, bara för ca 1.5%. Alltså har inte "referenser, nätverk och arbetsgemenskap" tillkommit. För att något ska kallas "arbetsgemenskap" ska det ju vara riktigt arbete.

Tillgjord ordentlighet som inte gagnat någon

3. "Det är viktigt att arbetsgivarna – som både kan vara offentliga och privata – tar sitt ansvar och når upp till Arbetsförmedlingen ställda krav. Att det nu har framkommit fall där deltagare på olika sätt utnyttjas är mycket allvarligt och förstås oacceptabelt. De förändringar som nu har presenterats består i att Arbetsförmedlingen ska förbättra sina kontrollfunktioner, att åtgärderna ska skärpas mot de arbetsgivare som missköter sig samt att se över möjligheten att kräva tillbaka den ersättning på 225 kronor per dag som arbetsgivarna får för att de åtar sig ansvaret för en deltagare."
Stora ord, så att det ska verka som att det är av ynnest för dem i fas 3. "utnyttjas är mycket allvarligt och förstås oacceptabelt" bla bla låtsas. Men emellertid har man egentligen accepterat att människor i fas ska göra meningslösa saker, och i en del fall ordinarie arbete (och alla har ju vetat om det). "Kontrollfunktioner" bla bla. Hjälper inte dem i fas 3. Det som skulle göras var/är att förbjuda all praktik och fas 3. Endast praktik för yngre som inte har arbetat tidigare, och då max 6 månader.
AF har känt till detta och vetat vilkla men ändå inte gjort något. Se på hela Myrorna t ex. Allt är ordinarie arbete. Även andra second-hand-företag. Fas 3.

Bara tal om dem med a-kassa. - Utan a-kassa osäkert att vara kvar i fas 3

3. "För att slutligen bemöta Ylva Johanssons retorik arbetar förstås ingen deltagare gratis. Att en stor del av deltagarna lever på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) samt att deltagarna skulle ha en lägre ersättning i den tredje fasen än i garantins tidigare faser stämmer inte. Faktum är att så många som 94 procent av deltagarna får ersättning i form av aktivitetsstöd och ersättningen som erhålls är densamma genom hela jobb- och utvecklingsgarantin. "
Nästan alltid talas det bara om dem som har a-kassa. Men ingen lön och i "bästa" fall 65% osv. Många mindre. En del 223:-/dag som efter 450 dagar blir 0:-. Anledningen till om det skulle vara så många som 94% med a-kassa i fas 3, torde även bero på att, när somliga i fas 3 har sökt försörjningsströd, så har dety framkommit att fas 3 inte leder till arbete, och då kan f-stöd kräva att den som söker går över till AME istället. Efter det är det 1 år kvar att åter komma in på fas 3 i AF. Så, där en anledning till om det skulle vara så högt som 94%. Dessutom, de i fas 3 som trots a-kassa har måst söka försörjningsstöd, kan ha blivit krävda på att gå över till AME. Därmed blir det eventuellt fast, och om mer än ett går, så förlorar de ersättning som annars skulle ha betalats vid FAs 3.

Resonemang som säger emot sig självt...

3. "Regeringen har heller inte vare sig skapat någon återvändsgränd eller rutschkana. Uppgifter från Arbetsförmedlingen visar att nästan var tredje som lämnar fas 3 gör det för någon form av arbete och 350 personer lämnar nu varje månad fas 3 för ett reguljärt arbete eller utbildning. Att dessa kommer tillbaka till arbete efter en lång tid av arbetslöshet är fantastiskt positivt. Det som däremot verkligen var en återvändsgränd var Socialdemokraternas bidragspolitik och passiva AMS-program. Med arbetslinjen har vi gått från passivitet till aktivitet. Det är på den vägen vi ska fortsätta. "
Jaså inte? 1.5% har fått jobb, trots fas3. Är det fantastiskt? De som lämnat för utbildning eller vad det än är, borde ju ha gjort det tidigare. Det är ju inte tack vare fas 3. Om de som lämnar, senare får jobb, så är det inte tack vare fas 3, det är trots fas 3.

Är man yngre så ska man studera, om alternativet är fas 3 eller det förfärliga AME

Uppdatering 30 November 2011.
Har du missat något i gymnasiet? Gå då komvux. Vänta inte sök nu, ta kontakt med din kommun eller kontakta komvux där du bor. Fortfarande bör det vara möjlighet till nu i Januari, gå in på din kommuns hemsida och se, många har ansökning online. Om du känner dig osäker om hur man gör, be någon om hjälp.

Vänta därför inte tills fas 2 tar slut. Man kan ta avbrott i upp till 1 år i denna s k "jobb och utvecklingsgaranti". Om du vill utvecklas, som vid studier, så kan man inte vara med i jobb- och utvecklingsgarantin samtidigt, utbildning är förbjuden där, du får inte ens läsa en 100 poängskurs bara, och då är det inte studiemedelsberättigat, och samtidigt som att vara i jobb och utvecklingsgarantin. Jobb och utvecklingsgarantin är gjort som ett straffsystem med konsekvenser som är mycket svåra att ta igen, det är ett system som skapar permanenterad arbetslöshet.

Uppdatering 2 November 2011.
Tänk på att om du är under 25, och kanske först är med i fas 1 och 2 med 223kr/dag, så kommer det att bli 0kr vid fas 3. Om då söks försörjningsstöd, så blir du efterhand troligen krävd på att göra verksamhet AME, dvs kontroll (du kommer möjligen att bli sedd som en person med psykisociala probklem osv pga att du är arbetslös). Dvs att göra "praktik" på någon av deras s k "enheter" eller "verksamheter" där de gör arbete åt kommunen eller det blir som nån dagcenterverksamhet.

Får försörjningsstöd reda på att fas 3 inte är praktik, vilket de inte vet överallt, (även om det iofs för många varit samma som s k "praktik" med ordinarie arbete, men från af så kallas det inte praktik) så kan istället AME krävas och då på heltid. AME är kommunens socialbidragstvångsarbete där visst arbete görs av arbetslösa från AF eller iofs personer med psykosociala problem etc, för att de ska slippa anställa folk och betala hela löner.

Det står i kraven för försörjningsstöd att närvara heltid på praktik om den sökande är under 25. Om inte fas 3 godkänns, för fas 3 är ju inte kompetenshöjande som sociallagen kräver för att försörjningsstöd ska betalas ut, så kan det hänvisas till att gå över till AME, för få socialbidrag. För personer som är under 25 år så krävs full medverkan i arbetsinsatser etc oavsett om det är kompetenshöjande eller inte. Det enda rätta då är att börja studera istället.

Uppdatering November 2011. Är du i fas 3? Hittar inga lediga jobb? Trött bara på att söka jobb efter att ha sökt 170st? Nånstans måste man välja. Med utbildning visar du att du vill något och vill utvecklas, och du kan läsa saker som efterfrågas på arbetsmarknaden, istället för att brytas ner och förora tid inom fas 3 och "sysselsättning och avvecklingsgarantin" vilket ytterligare minskar chanser att komma någonstans. De finns mycket få undantag, men de är så få, att det snarare handlat om att få jobb "trots" fas 3, inte tack vare.

Inse att fas 3 är bortkastad tid - Stärk cv reellt - Komvux eller Högskola med många intressanta och bra kurser

Om så bara läsa en 15hp-kurs inom t ex arbetsvetenskap eller pedagogik väger ju ton, jämfört med det förfall som fas 3 innebär. Och det finns 7.5 p-kurser.

Genom att läsa kan du dessutom träffa andra som också vill göra något vettigt, och få inspiration, vilket inte finns inom fas 3.
Fortfarande finns sen anmälan till många av vårens kurser (och sommarkurser). Även kvällskurser finns bland dessa.

Komvux, du kan läsa ihop till grundläggande behörighet om du hoppade av gymnasiet.

Många har inte hel utbildning över gymnasium, eller har inte bra eller helt gymnasiebetyg och kanske inte har grundläggande behörighet. Då finns komvux, kanske behöver du bara ett Ma A och Eng A. Det bör finnas studievägledare i varje kommun. Dessutom, du kan rentav välja ett specialinriktakt ämne om det finns, t ex kurs i Rättskunskap A eller Företagsekonomi A. Det ser bra ut att visa upp, och ger kompletteting i betyg vid eventuellt senare ansökan till högskola.

Vansinnet - Statskontroll - Utbildning under egen tid är totalt förbjuden inom fas 1, 2 och 3, om så bara en enda kvällskurs.

Tyvärr får man inte studera inom fas 3. De i fas 3 som är äldre, ca över 52, 53 och/eller de som redan har stora studielån ligger illa till pga att den s k "jobb och utvecklingsgarantin" förbjuder dem att studera. Är det utveckling? Om de gör det, så får de nämligen skaffa pengar nån annanstans, om de behöver det. Då lämnar man också fas 3. Regeringen tar inte inom fas 3 hänsyn till Csns lånekriterier, dvs om det medgavs studier samtidigt, om så kvällskurser. Även om inte alla pga olika situationer eller för få kurser inte är studiemedelsberättigade, så är utbildning som ger betyg eller poäng helt förbjuden inom jobb- och utvecklingsgarantin, även om det bara skulle vara en enda liten vald kvällskurs.

Alltså, till och med kvällskurser inom Fas 1, 2 och 3 är förbjudet

Men nej, regeringen vill inte att de inom fas 1, 2 och 3 ska få gå kurser ens kvällstid och ens om det görs utan lån från csn (iofs då inte vara med i fas 3 alls). Men de som måste vara med i fas 3 meningslösa pysselsättningar eller tvångsarbetskraft som ersätter ordinarie arbetskraft, och inte ens då få gå en gögskolekurs kvällstid.
Om det görs och upptäcks så blir det avanmälan och utebliven "ersättning".
Denna typ av syn inom moderat och övrig borgerlig följajohnsymbios går inte ihop med äldre borgerlig politik. Det liknar mest gammal statsnedtryckande socialdemokratspolitik. Det finns dock undantag, politiker i vardera partier (dock minst bland moderater) som kritiserar fas 3. Jag har alltid röstat borgerligt men skäms nu pga detta, även om jag inte tänker rösta åt vänster. Bo Lundgren hade rätt, "kan själv". Men den s k alliansen har valt en ny linje, en socialfascism, för bl a långtidsarbetslösa, och med vansinnesmetoder dessutom, genom att förhindra studier.

I vissa kommuner får man inte försörjningsstöd om man studerar med hänvisning till att då får man ta lån. Kanske hamnar somliga i en omöjlig situation, eftersom det finns situationer där studielån inte medges:
1. Studerat tidigare med studiebidrag/lån men inte tagit minst 62.5% av poängen (första period) annars minst 75%. Då får man åberopa skäl som endast godtas efter synnerliga skäl (nya regler efter juli 2010), eller så får man läsa in den poäng som saknas, och måste inte vara samma kurser.
2. Om befintliga studielån inte betalats in senast året före. Betala därför in.
3. Här står om övre gränser per ålder.

Info om högskola/universitet

Gå till:
Anmälan till kurser & program - alla universitet och högskolor - antagning.se (0771-550 720 Mån - Fre 09 - 16)
och ställ in vidare var och gå till respektive högskola för att se mer.

Samt se på:
Verket för högskoleservice - vhs.se.

Så, vad är detta Fas 3

Fas 3 är namnet på den konstellation som regeringen beslutat om för arbetsförmedling att tillse utförandet av. Men som generellt inte gynnat arbetslösa. En adekvat definition av denna s k arbetsmarknadsåtgärd är helt enkelt idioti. Den som är i fas 3 får om vederbörande inte är med i a-kassa ned till lägsta ersättning 223:-/ per dag, vilket är mindre än vad "anordnaren" får. Utan a-kassa blir ersättningen efter 450 dagar 0 kr. För försörjning hänvisas då till kommunens försörjningsstöd. Syfte med försörjningsstöd är också att värna om att den som söker ska kunna få egen försörjning, och eftersom fas 3 inte leder till det så kan det krävas byte till socialförvaltningens AME vilket kan leda till än mer förnedring.

(Se nedan mer om AME)

Exempel på hur man har velat utnyttja Fas 3 vilket tränger undan ordinarie arbeten, och skapar arbetslöshet. Det heter "Jobb- och utvecklingsgarantin", men i fas 3 får inte "jobb" göras, bara "sysselsättning". Men designen vill förleda målgruppen. (Klicka på bilden för att se större bild.)
För att se hur man mer velat utnyttja arbetskraft inom fastighetsskötsel, vaktmästeri, barn/skola, äldreomsorg/vårdbiträde, matsal/kök och lokalvård, ned till 223kr per dag (27,90/t) vilket är lägsta ersättning för dem som tvingas till fas 3 (idag ca 28000), så se även denna bild.

I praktiken har Fas 3 använts för:

Att efter nedsättande värderingar tillse, att långtidsarbetslösa ska ha "någonstans att gå och känna arbetsgemenskap", för att man annars antagit att de ska vara passiva hemma och bli sjukpensionärer. Detta har bl a arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tydligt deklarerat.

Grundsyftet har inte varit att de ska bli anställda. Men, det har lett till:
Att arbetslösa ska användas för att göra ordinarie arbeten, både privat och offentligt. (Se bild höger --> ) Detta är enligt fas 3-regler inte tillåtet men har skett ändå. Arbetsförmedlingen har i många fall struntat i detta, och alltså bidragit till arbetslöshet, eftersom företag annars skulle bli tvungna att anställa.

Fas 3 har också kunnat innebära:

Att arbeta med saker som i regel inte är i linje med tidigare arbeten, kunskaper, intressen eller i linje med arbetsmarknadens behov.

Eller:

Att göra meningslösa saker eller ingenting, sitta bakom dator i 8 timmar varje dag och "söka jobb" trots att det inte ger något (arbetsgivare anställer inte arbetslösa så, arbetsgivare anställer så gott som enbart personer som redan har jobb och vill byta, eller som varit arbetslösa kort tid eller precis har gått utbildning.). Därför gör utbildning 100 ggr mer nytta), sitta av tiden med andra arbetslösa, i slumpmässigt sammanfösta flockar. Dessutom, att sitta så länge, bakom bildskärm är heller inte ergonomiskt rimligt.

Således inte till gagn generellt sett. Och detta under former som vanliga människor hade vägrat. Man har från regeringshåll motiverat med att del av meningen i, är att de som är i Fas 3 behöver komma upp på mornarna och komma till en social gemenskap, och känna sig behövda. Man menar alltså att de som blivit anvisade till Fas 3 inte kunnat ta ansvar för sig själva och att de saknar gemenskap om de inte går nånstans och jobbar på företag utan lön eller gör något annat meningslöst, kanske tillsammans med andra arbetslösa. Arbetsmarknadsministern har också sagt att om inte as 3 finns, så kommer många bli soffliggande sjukpensionärer. I Fas 3 skall de vara fasthållna, för att få sin minimala ersättning.

Det finns de som tar upp omständigheten med samhällsekonomisk vinning med en viss arbetslöshet, ifråga om huruvida detta finns i en dold eller underförstådd politisk agenda, ty om ingen arbetslöshet funnes, skulle det ju råda brist på ny personal, och då skulle löntagarna kunna begära högre löner, vilket skulle leda till inflation och så vidare.

Fas 3 hindrar människors utförda kompetens att intygas, eftersom företagen då skulle mista ersättningen

Kompetens är A och O, och när den faktiskt har utförts vilket är ett arbetsmarknadskrav för att möjliggöra anställning efter arbetsintervju någon annanstans, så medger inte Fas 3 att detta får lov att medges. För då tappas rätten till de 225:-/dag som företaget, organisationen eller vad det än är, har fått. Man kan alltså inte inom Fas 3 få intyg på utfört arbete med kompetens, om det har gjorts. Trots att många utfört ett helt solitt ordinarie arbete så ligger det alltså i Fas 3s natur, att företagen vågar ju inte ge arbetsintyg till de som har arbetat, på att ordinarie arbete har utförts, pga att då tappas rätten till de 225:-/dag.
Därmed målas den som arbetar och faktiskt gör om så ett gediget arbete, in i ett hörn. Detta är sinnessjukt och fullständigt vansinnigt.

Om AME

I många kommuner i landet används personer med försörjningsstöd i AME (arbetsmarknadsenhet) till att utföra arbete, som kommunen då sparar in pengar på att slippa anställa för.

Typiskt exempel, AME i Hagfors kommun informerar att:

"Arbetsmarknadsenheten (AME) utför olika arbetsuppgifter på uppdrag från andra kommunala verksamheter.

För att effektivisera hemtjänstens insatser har arbetsmarknadsenheten övertagit den klädtvätt som tidigare utförts av hemtjänstens personal. AME tar även hand om röjningsarbeten i Hagfors närområde, bland annat längs med Klarälvsbanan.

Stjärngården är en del av AME. Stjärngårdens arbetstagare arbetar med flyttuppdrag inom kommunens verksamheter, biltvätt av kommunens leasingbilar, reparations- och målningsjobb, renovering av möbler samt upprustning av lokaler.
"

Trots att socialtjänstlagen föreskriver att det inte är obligatoriskt för dem äldre än 25 att göra detta, såvida inte arbetet är kompetenshöjande, så har dock några trots detta förlorat mål pga allmänt befäst stark syn, att man ska utföra AME-arbete om man får pengar, och trots att kommunen gör så här istället för att anställa, även om det inte gynnar möjligheter att få ett riktigt arbete.

Inte fas-tna i fas 3

I artikeln härefter står bl a beträffande en person som protesterade mot en totalt meningslösd och kränkande s k fas 3-åtgärd:
"Arbetsförmedlingen stöder sitt beslut på en förordning som låter anpassad för lägerfångar: ”Störande av verksamheten och misskötsel”"
Eftersom jag, trots mitt lugn och vänlighet, då de begav sig för några år sedan, även jag erhöll detta tillägg i mitt personregister på arbetsförmedlingen, på grund av anklagande och påhittade saker mot mig, så har jag inte alls svårt att tro artikeln. På Arbetsförmedlingen har många vidriga personer huserat.
I ”Fas 4” ska du inte ha ett öre


I följande artikel står mycket riktigt:
"Därför har regeringen inrättat en industri av bidragsberoende företag där arbetslösa kan sitta i stället.".
Sätt ljus på fas 3

Fas 3-regler

Regler finns inte till för dig, du finns till för dem. Det är du som måste ta dig ur det på nåt sätt, än att du ska anpassa dig till det.

Fas 3 och arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen finns inte till främst för dig, utan såsom en myndighet underställd regeringen. Ska nåt hända så är det främst genom vad du själv gör.

Jobb och utvecklingsgarantin

Jobb i handlingsmässig mening kanske, men utan lön. Utveckling får du ta eget ansvar för.

Fortfarande många som inte vet vad fas 3 är

Det finns fortfarande många som inte har en aning om vad det är, det finns många som tror att arbetslöshet är helt självförvållad.
Och det finns många som allmänt tror att arbetsförmedlingen hjälper arbetslösa. Och därför finns de som tror att arbetsförmedlingens åtgärder är bra.

Uppdrag granskning...

Som en sen kommentar till vårens Uppdrag Granskning om fas 3. Det var en luddig bild som förmedlades. För att visa udden av det inkompetenta med fas 3, borde inslagen ha riktat in sig på dem som verkligen råkat ut för inkompetensförklaring. Dvs de, som kanske haft bra saker i sina cv förut, men som nu skulle hamna på ett meningslöst fas 3.
Man borde inte ha visat ett inslag om några män i en byssja nånstans där man sågade träd, utan att för den sakens skull avse orespekt för dessa, men det var inget bra inslag.
Desssutom visades ett inslag från ett företag i Stlm, som tagit in fas 3-are. Och i vanlig ordning fick teamet inte komma in, men de skickade sen ut några kvinnor som talade precis som om de voro hjärntvättade, eller rent ut sagt psykiskt sjuka eller störda. De hade som fas 3-"sysselsättning" att öva på att ringa telefonsamtal, och hade ringt några samtal under några månader, inget annat. Vad säger det om Arbetsförmedlingen?! Det sades inte heller i programmet det uppenbara, att dessa personer agerade fejk, dvs andra personer som spelade som att de var fas 3are, och därigenom kan många som har sett programmet ha trott, att jaha.. är det så såna i fas 3 är, då fattar man ju verkligen varför dom inte inte går att ha på en vanlig arbetsmarknad.
Så tummen ner för uppdrag granskning. Dåligt. Det iofs finnas personer som är så dysfunktionella, att de bör få förtidspension istället, än att företag ska få pengar för dem bara och bedriva kvasiverksamhet. Därför gjorde det skada, att Uppdrag Granskning valde att visa en del med personer som verkade vara totalt handlingsoförmögna eller i alla fall inte psykiskt normala, och detta skadar förtroendet gentemot alla de ordentliga personer som tvingats in i fas 3.

Fas 3 i ett cv?????

Man kan inte visa ett fas 3 i ett cv, det fördärvar ju totalt. Därför är det viktigt att göra saker själv i första hand. Och för dem som kan det, så kanske det kan finnas en väg ut. Men för alla gör det inte det. Alla har inte en akademisk eller egenföretagande bakgrund men bara för det ska vederbörande inte sättas att göra arbete utan lön som inte leder till anställning, och på platser man inte har fått välja, eller arbete som tränger ut ordinarie jobb, för det är sannerligen vad som skett, trots arbetsförmedlingens och regeringens tystnad därom, ty de vet ju.

Personer på arbetsförmedlingar ljuger

Som det står om nedan, att man på AF ser mellan fingrarna angående att företag, organisationer och kommunala inrättningar låter ordinärt arbete ske genom Fas 3. Sådant arbete får inte ske på så sätt att arbetet tas från annars ordinarie personal, men det är just vad som görs. Om detta kan man läsa om och se i media, men det tycks inte spela någon rolldet hävdas ofta från dessa ljugande personer, tjänstemän på AF som säger saker i stil med "Vi granskar noga våra anordnare" etc. Detta är inte sant.

Någon annan får betalt för att du utför ett arbete, de betalar inget, och du får ingen lön.

Så är det i Fas 3. Jag som skriver detta kan för egen del intyga jag i tidigare situation till detta, genom att ha arbetat på en större arbetsplats som sysslade med handel, jämsides anställda där, och till och med varit inskriven på schema med samma arbetsuppgifter som de anställda. Med arbetsförmedlingens fulla visshet.

Hade själv helt ansvar för upp till 2 avdelningar samtidigt

Har samtidigt utfört ett väldigt tungt arbete, fått ta helt ansvar för en och två avdelningar, vars ansvar var helt nödvändigt för att hela arbetsplatsen skulle fungera. Arbetsmomenten var olika och kunde om än med ojämnt tidstempo ibland vara mycket tätt. Sedermera avancerade jag och tog över en annan avdelning och hade ansvar för denna, för inkommande gods, service, lagerhantering, butiks- och kundkontakter. Det lät mycket va? Men ja, ett jobb som jag gjorde motsvarar i min uppskattning en anställning i nivå ca 25000:- /månad, åtminstone.
Samtidigt som jag tog över ansvar för den avdelningen hade jag ansvar på den avdelning där jag först var och det togs för givet att jag skulle fortsätta även på första, efter det att jag tog över den andra avdelningen, på vilken jag arbetade själv med alla dess olika arbetsmoment. Chefen sa vid tillfälle att "andra personer skulle inte klara två avdelningar samtidigt, men du gör". Jag klarade några månader. Intäkterna från avdelningen jag tog över höjdes enligt uppgift som jag tog del av, men detta hade tydligen ingen betydelse. Det kom att stå klart för mig, att nyanställningar var det inte på tal om, utan att det jag gjorde, var för "praktikanter". Och att det jag gjorde hörde till såna uppgifter som en praktikant lär sig. Men nej, det jag gjorde, och med den hastigheten, samtidigheten, kunnigheten och skickligheten, kommer de aldrig någonsin att hitta någon annan som gör. Men det spelade ingen roll. De hade redan sina anställda, och till deras lön bidrog jag. De fick 225:-/per dag för att jag var där. Till slut bestämde jag mig för att sluta, jag hade rentav lite svårt för det, eftersom jag känt att jag hade en driven arbetsmoral. Nu har jag tänkt försöka se till, att de pengar som de fick, ska återbetalas.
Och AF hade visshet om det, men brydde sig inte. Kommentaren jag fick var "om du inte får jobb där så får du hitta någon annanstans att vara". Nej jag tänker inte hitta någon annanstans att jobba så att andra får betalt för mig. Fas 3-systemet stödjer jag inte, det upprätthåller arbetslöshet och utnyttjande.

Arbetsförmedlingens verksamhet är skattefinansierad och bör därmed vara öppen för medborgarna

En insyn bör därför vara öppen. Arbetsförmedlingar har ofta vägrat dela med sig information om vilka som får ta emot betald arbetskraft.

Fas 3 är tvångsarbete - Referens Wikipedia

Ja Fas 3 kan liknas vid ett tvångsarbete. Det är i och för sig inte helt påtvingat, men för att få ersättning så måste det accepteras, därmed blir det oftast påtvingat utan arbetarens samtycke. Villkoren för detta kan vara olika och alltså otrivsamma i olika grad.

Tvångsarbete och fika! - "Alla behöver ha nån att fika ihop med.... " (--> Tvångsfika !)

Sett på , Folkupproret mot utnyttjande av praktikanter - facebook:
"I Rapport idag... Fas 3 = "alla behöver ha nån att fika ihop med.... " Det kan inte vara statens uppgift att bestämma vem de långtidsarbetslösa ska fika ihop med och vilka de ska umgås med. ".

Det tycker inte vi på fas3.info heller. Detta är ett sanslöst vansinne. Jag är själv inte mycket för fikande, och om jag gör det så är det med närstående och mina barn. Jag slösar inte bort tiden med att sitta med kaksmulande med personer som jag inte vill vara med. Och nej det är vare sig statens eller AFs sak att lägga sig i andra människornas eventuella fikande.

Rapport granskar: Få i Fas3 får jobb
"Jag tror att för de allra flesta är det viktigt att ha någonstans att gå varje dag. Ha någon att fika med, någon som bryr sig, säger Eva-Lisa Höglund på Arbetsförmedlingen."

Hur många av er som läser detta, skulle vilja vara tvingade att gå någonstans för ned till 223:- per dag, för att "ha någonstans att gå" och "ha någon att fika med" och uppleva att "någon som bryr sig"? Nej, kan tro det. Ingen. Vill ni umgås med någon så är det troligen med dem ni redan känner eller känner att ni kan relatera och identifiera er med.

FASAN - En samlad blogg om FAS 1 2 3 läser vi också om uttalande om att ha nånstans att fika. Ett bättre alternativ för de i Fas 3 vore, som det står i bloggen: "I så fall, varför inte ge oss ett presentkort på valfritt fik istället?".

Dessa personer som talar om fik och gemenskap har tydligen grava personlighetsstörningar eller är myndighetsslavar. Vara tvingad att gå nånstans och tvingas till samvaro med personer man kanske inte ens trivs det minsta med, på förvaringsplats med andra arbetslösa så är det nedinspirerande, är det på företag där alla andra har lön men inte du, hur farao skulle du tycka att det ska vara kul att gå och "fika" med, ha "gemenskap" och uppleva att någon "bryr sig". Men utan att vara anställd som de övriga där. Just precis, det är vad en psykolog, arbetsterapeut etc etc skulle kalla psykosocialt nedmonterande eller dylikt.

Detta med att komma någonstans varje dag etc, det har redan de som är anställda. Och med lön. Det är det det handlar om, att om man utför ett arbete, så ska man ha betalt för det. Hålla på och fika är inte ens alla intresserade av, och vad gäller arbetsgemenskap, det finns oavsett automatiskt på en bra arbetsplats med lön.

Fas 3 - Fasthållande och allvarligt skadande i merithänseende

Det finns säkert de inom Fas 3 som tycker att Fas 3 är helkul, men om vi bortser från dessa otroligt få undantag, så är Fas 3 nedbrytande, det är passiviserande, det är fastlåsande.

Egna initiativ tillåts inte under viktig dagtid

Det som gäller däremot, jämfört med det vansinniga Fas 3, som vore bra, förutom att lämna AF med dess vansinne, och ta lån och påbörja seriösa studier (bäst), är att själv engagera sig i saker, som i föreningar, få ansvar och uppdrag ideellt mm, sådant gör sig alltid positivt i meriter (och cv..) för då kan man själv välja vad man gör och stå för det. Dylika ageranden från egen sida kan vara väldigt bra, och de som vill och kan göra detta, bör givetvis få ersättning för detta eftersom det syftar till att bättra möjligheter till att kunna finna arbete. Men detta är inte tillåtet. Nej den som är i Fas 3 ska ge gratis arbetskraft, eller sitta av tiden någonstans. I Fas 3 är man nämligen tvingad och styrd till att utföra antingen arbete gratis, eller ägna tiden åt meningslösa saker eller om så bara sitta av tiden någonstans.

Att ha varit på Fas3 gör att ansökningar hamnar i papperskorg

Den tiden som gått åt till Fas 3 är bortkastad, och den skapar hål i meriter (och CV) och arbetsgivare skulle ha mycket svårt att se detta som en förtroendeingivande poäng. Arbetsgivare kommer istället att se med ifrågasättande på detta, och slänga både ansökan och cv i papperskorgen.
Resultat, det förstör chanserna än mer att någonsin få arbete. Hur kan man ha velat anstifta ett så felgrundat system? Jo, pga att somliga personer har såpass låg intelligens, att de inte begriper att det inte finns tillräckligt antal med jobb. Därav tror de, att de som inte har jobb, att det är fel på dom och att de behöver någonstans att vara för att inte börja dricka etc och bli en belastning på andra sätt för samhället.

Regeringen har bokstavligen inkompetensförklarat samtliga anvisade till Fas 3. Samt sig själv.

Detta är en allvarlig kränkning, och man åstadkommer i och med detta att andra också tror, att de som anvisas till Fas 3 verkligen är i samhällets bottenskikt, människor som är handikappade, störda eller förståndshandikappade. Detta är en makaber kränkning. Det bryter ner självkänslan, i tvånget att gå och vara nånstans eller sitta av tiden och vantrivas. Människor passiviseras mot att göra andra bättre engagerande saker. Om detta kan läsas mer om nedan.

Fas 3-placering

Det har bland annat inneburit för somliga att de rentav har blivit placerade och har de inte blivit det, så är det för att de själva lyckats hitta något ställe. Ni ska ju inte tro att AF kan erbjuda intressanta gratisarbetsplatser, naturligtvis inte, det går ju i stort mot sig självt. Vad har AF gjort egentligen....... ?

Arbetsförmedlingen har vilselett, och försökt hjärntvätta arbetslösa - sektliknande

AF har under Fas 1 och 2 jagat långtidsarbetslösa att söka alla jobb som finns, några få kan ha lyckats men de som blivit kvar har fått höra av AF att de inte gjort tillräckligt. Man har ihärdigt velat få arbetslösa att tro, att sålänge inte ett arbete fåtts, så har den arbetslöse gjort "fel", kanske inte sökt tillräckligt "brett", inte sökt inom ett tillräckligt stort geografisk område. Eller att CV behöver en omputsning. Eller kanske det personliga brevet?
Det har lagts fram om att det beror på den arbetslöse själv, som att det annars är dennes fel.

Gruppmöten med förväntad "positiv" anda, kritik var otillåten

Man har anordnat veckogruppgruppmöten under fas 1 och 2 där var och en skulle berätta vad den gjort under veckan. Och man skulle vara så positiv till allting. När ibland några försökte lägga fram vardagens realism så blev ofta responsen från AF-handläggare barsk och nedsättande.
Vi som skrivit detta, har själva varit med om dylikt och kan intyga att det just varit så. Och att ha blivit kallad till eftersamtal efter dylika gruppmöten för att ha varit "negativ" och ha "dragit ner stämningen". Ja dragit ner den hjärntvättande sektstämningen på dessa vansinniga möten där AFs heliga platsbank upphöjdes, ty där fanns vägen till lyckan, till ett arbete.

Man borde ha sagt att utbildning avsevärt mångdubblar chanser till jobb

Ja man borde istället ha råpeppat arbetslösa till utbildning än att beskylla dem för att de har sökt för få jobb eller gjort fel på andra sätt. Detta vet ju säkert de flesta redan, men i och med tjatandet om att man måste söka jobb, och att om man bara gör det bra nog så kommer det att hända saker, det är det som blivit nedtryckningen. Det är som att plocka blåbär till midsommar. Det blir som en sektanda, om du tror på dig, då händer det saker. Men nej, det är inte så enkelt. Det är givetvis bra att ha tro på sig själv, men man kan bara applicera när realism finns med i åtanke, annars kan besvikelsen bli desto större.
Som långtidsarbetslös kan man inte förvänta sig jobb om man varit borta ett tag och kanske inte har en portfolio av nyare meriter tillgänglig. Detta kanske många inte har förstått, för dom har bara fått höra att dom inte sökt tillräckligt, eller sökt fel. Vilseledda.

Detta har också hänt, man har pressat arbetslösa att ta kontakt med företag, för att ordna praktikplats, man har bett arbetslösa hitta kontaktpersoner på företag och man har bett arbetslösa att för företag informera om att det finns bidrag från AF för att anställa billigare. Hur förnedrande är inte det? Hej jag söker jobb hos er, ni kan få bidrag för mig. Jag det finns väl några som gjort så, men återigen, då känner förmodligen personen nån på företaget etc. Det är likväl inte bra. Att pressa arbetslösa inte bara att söka jobb, men även att vara bidragspåprackare.

Men. det finns en sak som man på AF inte har talat om för långtidsarbetslösa, även om i och för sig dom flesta vet om detta, och det är om vilka det är som får alla jobb som finns utannonserade...->

De arbeten som finns, fås av de som redan har arbete, nyss blivit arbetslösa eller är nyutbildade

Ja naturligtvis är det så. Men på AF har det sagts att det ska man inte bry sig om för då är man pessimistisk, och man ska fortsätta söka jobb. Men som sagt, det finns inte tillräckligt med arbeten... inte med dagens 8-timmars standard där många jobbar övertid, inte med det automatiserade samhälle och industri som inte fanns förr. Detta bortses ifrån.

AF kan inte förmedla fler arbeten som inte finns - Det finns för få lediga arbeten

AF borde syssla med reell arbetsförmedling, och där det blir svårare, som för långtidsarbetslösa, istället ge mer kvalificerad rådgivning etc för utbildning eller sätt till att kontaktskapa, som efterhand leder till jobb. Som ni många vet, så är det allmänt känt att handläggare på AF inte har haft arbeten att förmedla så att det s k coach-systemet kom till. Det som egentligen en handläggare bör kunna. Ja, det har i alla fall gett jobb till fler personer, de som velat bli s k "coacher". Men det har inte blivit några fler arbeten pga några coacher.

Vad AF alltså borde ha gjort: Ge råd utifrån nuvarande och framtida arbetsmarknader, råd om utbildning etc

Detta är oerhört viktigt. T ex, frågor om miljö, energi och hälsa torde höra till viktiga områden. Energifrågor med fler alternativa tekniker är en vetenskap och industri som borde vara viktig. Eller diverse andra förslag i tiden. Men vad har man gjort på AF till de arbetslösa som kommit dit på möten och s k kurser. Jo tjatat och tjatat om att söka så många jobb som möjligt och att pussla om cv.

Resultat: Nu sitter mångtusentals människor på meningslösa Fas 3-"sysselsättningar".

Regeringens Fas 3-uppdrag till arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har således på uppdrag av regeringen sina metoder att tillse fas 3. Vi börjar genast med att se, hur arbetsförmedlingen vänder sig till arbetsgivarna för att erbjuda gratis arbetskraft.

Fas 3 - Faktablad till arbetsgivare - arbetsformedlingen.se

Vi ser att överst står:
"Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete."

Det ska se fint ut, att det är till för att hitta ett arbete. Men leder fas 3 till arbete? Nej självklart inte! Läs på...

"Du som anordnare betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Du får 225 kronor per person och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera.

Va? Inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Men däremot 225kr per dag i ersättning.
Men om detta, "för att täcka handledarkostnader med mera". Hallå? Företag i allmänhet tar inte till sig folk som behöver "handledare". När företag anställer folk så ingår det ju alltid att folk lär upp sig osv. Och allmänt inte av nån "handledare" men av övriga arbetskamrater etc, det ingår ju liksom i grunden oavsett.
Här låter det alltså som att de som kommer till företag som fas 3 behöver "handledare" mot 225:-/dag, för att ta hand om, sköta om. Som i ett för-antagande att samtliga som kommer till fas 3 är inkompetenter, handikappade eller på olika sätt ej normala människor.

Vi läsa vidare...
"Vad räknas som lämplig sysselsättning i fas tre kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som höjer kvaliten i verksamheten.
Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid.
"

Nån som går på det här? Finns det företag som tar in folk för "arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda" ? Hört något så korkat? Börjat fatta? Just det, men vi fortsätter...

Hur länge ska denna s k "sysselsättning" vara då? Vi ser på det sista stycket igen...:
"Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid.

Och samtidigt söka jobb? Ja det stod alltså "söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid". Samtidigt? Är det meningen att söka arbete heltid, på fritiden då? När företagen har stängt?
Och, i stycket ovanför stod faktiskt "den arbetssökande ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av oss på Arbetsförmedlingen.". Jaha, så "sysselsättningen ska vara fulltid, men samtidigt ska arbete sökas på heltid. Va? Och dessutom "med stöd av oss på Arbetsförmedlingen". Hallå eller, alla vet att AF inte gör överhuvudtaget ett dugg. Jobb får man ordna själv.
Nä, detta går ju inte ihop. För de som redan vet, så har den tillgängliga tiden att söka arbete för somliga inom fas 3 varit så låg som 4 timmar per vecka.

Det finns inte tillräckligt antal jobb

En delanledning till att de som kommit in i Fas 3, att de ej funnit jobb beror på att det inte finns tillräckligt antal jobb på arbetsmarknaden. Det finns färre jobb. T ex, inom industrin inte minst, har sedan decennier automatisering och övrig rationalisering lett till färre arbetsplatser. Det finns inte tillräckligt antal jobb. Fatta!

Idag bör vi betänka, att revidera synen på vad som är heltid. Den bör ej vara 8 timmar. Vi menar, att den likaväl bör vara 6 timmar.
De som försvarar att de vill tjäna sina pengar, och många gör det trots att de lever i parrelationer där man båda tjänar in till en gedigen hushållskassa, hur tror dessa personer då, att en ensamstående ska klara sig? Och särskilt då en ensamstående som är arbetslös? Om fler skulle jobba 6 timmar, och särskilt de inom parrelationer som ändå tjänar såpass bra, så skulle ett arbetsbehov frigöras, som skulle komma arbetslösa till gagn. Men detta är utifrån samhällsattityder som är svåra att ändra. Kanske under längre tid. Varför vill inte fler vara hemma med sina barn, om de kan? Visst, en del dagis- och fritidspersonal skulle bli arbetslösa, men eftersom de passar flera föräldrars barn, så blir den faktorn ändå försumbar.

Men hursomhaver, det finns inte tillräckligt antal jobb.

Fas 3 - Värre än vad en socialdemokrati hade kommit på - Som straffarbete och tuktan

Pga att det inte finns jobb så tycker regeringen, vilket vi anser har gått i linje med gamla socialdemokratiska produktionsideal, att alla ska ut och arbeta till varje pris (och barnen in på dagis) och alltså som arbetslösa om ej arbete finns, beredas plats i "sysselsättning" (förvaring). Detta motsvarar snarare gammal socialism, straffarbete och tuktan.

För det bygger inte upp människor. Att det inte gagnar den som gör gratisarbetet ignoreras. Man påstår att det som ska göras i Fas 3 inte ska vara ordinarie arbetsuppgifter, men vad vore det för uppgifter?
Hur menar regeringen att en Fas 3-erfarenhet ska svara mot arbetsmarknadens behov och krav, för att senare vilja anställa en som varit i Fas 3, glöm det. Om det inte är en reell faktisk arbetserfarenhet?

Det är som en samhällstjänst, att får du pengar, så ska du göra något tillbaka.

Samhällstjänst eller samhällsplikt - mot minsta ersättning

Nu börjar ni inse, att Fas 3 har varit, och kan vara som en sluten samhällstjänst. Somliga kallar det för samhällsplikt, att om man får pengar, så måste man ge något tillbaka. Jaha, så hur ska då människor i detta få chans att utbilda sig för att komma ur eländet? Ja det kan de väl i regel, om de har förmåga att studera. Lån får tas givetvis, som ska återbetalas. Detta avskräcker i och för sig många men det är troligen den säkraste vägen ut från Fas 3-slaveriet. I Fas 3 medges inte ersättning mot utbildning, utan ska man få ersättning, så ska man ägna sig åt förnedrande arbete med låg eller ingen ersättning, varpå besök på kommunens försörjningsstöd får göras.

Fas 3 skadar människors självkänsla, bygger inte upp

Nej hur i hela friden skulle det vara möjligt? De flesta i Fas 3 är mer eller mindre driftiga personer och en andel är såsom i övrig population överintelligenta och ytterst kompetenta. Men som nämnts ovan, det finns inte jobb för alla. Hur kan det då finnas personer som tror att Fas 3 ska göra så att arbetslösa mår bättre. Helt vansinnigt. Nej människor behöver ägna sig åt egna vettiga saker som föreningsliv eller just utbildning,som vi skrivit flera gånger här.

Trots detta uppenbara, så har regeringen skapat detta vansinnesverk. Här nedan finns några olika saker, som visar på den helt vansinniga synen....

"...erbjudas meningsfull sysselsättning.."

Fas 3 får INTE ingå i ordinarie arbete. Därmed skapas klyfta till ordinarie verksamhet på ett företag. Det heter att saker som annars inte görs ska göras. Idioti. Ett företag vill få gjort saker som behövs göras, i regel sådant som anställda gör. Så har också skett, Fas 3-are har fått göra helt ordinarie arbete. Är det meningsfullt? Nej, för det är ett omeningsfullt utnyttjande. Görs arbete, så skulle det bannemej betalas lön för det. Så hur i helvete menar anstiftarna till detta vansinne vad som är "meningsfullt"? Låtom oss se vad arbetsmarknadsministern sagt om saken...

Vad har arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) haft för tankar om de som utgör Fas 3?

Utifrån artikeln i Aftonbladet om arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms syn på Fas 3, så läsa vi följande:
"inte ge upp om en enda människa"
"Alternativet, att låta människor sitta hemma i soffan och inte göra något, vore mycket sämre"
"Om man har en sysselsättning så är det lättare att få jobb"

På frågan om Myrornas och Stadsmissionens gratisdarbetskraftutnyttjande (vilket gör att färre får riktigt arbete) svarar arbetsmarknadsminister:
"Jag tycker att det som till exempel Stadsmissionen och Myrorna gör är fantastiskt ... ... Men det ska vara en meningsfull sysselsättning som inte konkurrerar ut ett annat jobb, det handlar absolut inte om gratis arbetskraft".

Visst är det otroligt, det är ju precis vad det har varit, det har verkligen "konkurrerar ut ett annat jobb", det har verkligen varit ja inte bara "gratis arbetskraft", det har t o m varit betald arbetskraft.

Men gott folk, arbetsmarknadsministern har tydligen haft en tanke ovan detta. Vad då, ja håll i er, arbetsmarknadsministern som arbetar för regeringen, har sagt följande om vad som är tanken med Fas 3...

"Tanken med fas 3 är att man ska känna sig behövd och ha en gemenskap"

Men herregud!!?!
"Känna sig behövd" ???????
Hillevi Engström har alltså anfört att tanken med Fas 3 är att vara en självkänsla-terapi? Wow, säkert, självkänsla mot att arbeta gratis, utan 5v semester, utan rätt till medinflytande, utan rätt till utbildning mm. Och vidare...

"..och ha en gemenskap"
Tanken med Fas 3, är alltså också att vara en slags stödkontakt??

Nej nej nej. Tanken bakom, är att man ser ner på långtidsarbetslösa, och man tror, eller låtsas tro, att dessa är efterblivna eller social missanpassade människor som man tror inte klarar av att arbeta normalt, vilket AF och dess anlitande företag vet visst är fallet.

Trodde ni det var slut på vad meningen med Fas 3 är? Nej! Läs på så får ni om några sekunder se vad arbetsmarknadsminister ansett om de som Fas 3 är ämnat för...

"Alternativet, att man inte gjorde något och lät människor sitta i soffan hemma eller bli sjukpensionärer"

Ja, människor som kommer till Fas 3 skulle enligt arbetsmarknadsministern sitta i soffan och bli sjukpensionärer om de inte kom till Fas 3.

Slutsats: Vad är syftet med Fas 3?

Fas 3 har alltså inget enda med utveckling att göra. Det är konstruerat så, att det förutsätter att alla deltagare är:

Fas 3 - Förutsätter att deltagarna är socialt och mentalt retarderade personer

Ja med såna villkor. Vanliga människor skulle aldrig gå med på Fas 3. Varför arbetslösa gör det, är eftersom de har genomgått en slags hjärntvätt och press på AF under Fas 1 och 2. Om man inte samarbetar, så riskerar man att bli av med ersättning. I bästa fall få full tid att hitta ett arbete, men då måste det vara att försörjningsstöd, i mån det uppbärs, godkänner att Fas 3 vägras. Och detta är inte särskilt troligt. För de som fått lägsta ersättningen för fas 3, nämligen 223:- per dag, vet att efter 450 dagar tar det slut, och man är helt utlämnad. I det läget återstår endast försörjningsstöd. Risken är, att den som är på fas 3 är tvungen att vara där, för att få försörjningsstöd. På försörjningsstöd torde man rimligen se, att fas 3 inte leder till jobb, men vad som då händer är att personen istället skrivs in i Social- och Arbetsförvaltningen för att erhålla s k "praktik" därigenom. Och som alla vet, så är deras verksamhet med möjlig förmodan designad mest för mer eller mindre utslagna.

På AF har man inte bara lytt, men även sett igenom fingrarna.

Så varför har det varit dessa rigorösa närvaroregler för fas 3, så att folk suttit fast? Tja, skyll på regeringen, för de har ansvaret. Arbetsförmedlingen har bara lytt. På arbetsförmedlingen jobbar lydare och auktoritetsundergivna personer, som göra som de äro ålagda att göra. Men faktiskt mer än så! På arbetsförmedlingen, som alltså egentligen ska tillse regeringens direktiv, så har man sett genom fingrarna och ALLA på AF vet om detta, på så sätt att man på AF har samverkat till att företag har fått betald arbetskraft som gör samma arbete som andra anställda på företaget.
Givetvis finns undantag, personer på AF som har reagerat och t o m protesterat mot fas 3-systemet, men utan verkan.

Ja gott folk, som ni såg ovan, i händelse av Ni ej visste så är alltså lägsta ersättningen för heltidsarbete inom fas3 med 223:- per dag för att sedan, om personen inte hittat jobb, 0:-. Låter det vettigt? Nej, envar intelligent person torde genast inse det absurt korkade i detta.

Det är uppenbart att företag använder sig av systemet för att erhålla inte bara gratis, men alltså även betald arbetskraft. Det är vad som har skett. Systemet har i och för sig redan tidigare funnits, då sossarna satt vid manöverpanelen, i andra former, dock inte lika regelfast som nu. Men, detta leder alltså till en "praktik"-industri, som med tiden har lett till att företag kunnat påstå "vi har inte råd att anställa" så att dylika uttalanden blifvit legitima. Och, så att det hela går runt på så sätt att det liksom har arbetat in sig.
Systemet har alltså fått funktionen att det upprätthåller nivån av faktisk arbetslöshet mer än vad som annars torde ha varit.

Ja, företag har alltså fått till och med betald arbetskraft. Förr var det så, att provanställning tillämpades då ny arbetskraft behövdes och den provanställde kunde visa sina förmågor om allt var bra, sedan bli anställd.

Så vad gör de inom Fas 3?

Många arbetar på företag, eller vissa organisationer, men arbete likväl. Andra kanske gör helt meningslösa saker eller konstgjorda s k "sysselsättningar" där folk likt tidigare "kurser" etc på AF ska behöva sitta i datorrum på olika ställen för att söka jobb. Men det finns nog många olika märkliga saker som hittats på och man kan läsa om det på nätet förmodligen.

Fas 3-samlingsplatser

På vissa ställen där man samlat Fas 3-are blir det oftast att de som går dit blir uttråkade, särskilt de som har större ambitioner. Men att det finns andra där som kanske spelar spel och kanske sitter och pratar bort dagarna medan vissa andra står och hänger i klungor vid entrén och röker. Ok, att det finns såna ställen, men det finns alltså mängder av personer som hör till den kompetenta och arbetsföra gruppen som fått arbeta på företag. Och alltså i vissa fall bara för 223:- per dag eller 0:-/dag, och då är det försörjningsstöd som gäller. Och detta är alltså mot reglerna egentligen, eftersom det ju minskar befintliga jobb på arbetsmarknaden, vilket höjer arbetslösheten. Men det är just vad som har skett.

Vilken info har AF till den som ska in i Fas 3? Jo denna.

Det står inte lika mycket här, men åter framhålls "arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.".

Vad för arbetsuppgifter är så viktiga att göra, om de inte redan görs?! Nej, inga såklart. Det är ordinarie arbetsuppgifter som de inom fas 3 får göra.

Vad händer med dem inom fas 3

En undersökning finns av AF själv om sannolikheten att få jobb under fas 3-programtiden

Men uppenbart är, att en del av de äldre som är där går i pension, att yngre framförallt väljer utbildning. Rapporten förmedlar "De yngsta och äldsta individerna har lägst sannolikhet att lämna programmet för ett arbete."

I rapporten ovan står "I fas 3 ska individen erbjudas tjänsten sysselsättning hos anordnare. Detta innebär att individen får en placering på en arbetsplats som motsvarar hela individens arbetsutbud, vilket betyder en förhöjning av aktivitetsnivån jämfört med fas 1 och fas 2."

Ja ni såg rätt, "placering på en arbetsplats som motsvarar hela individens arbetsutbud". Tid att söka jobb eller skaffa kontakter? Nej. Vi läser vidare...

"Ett konkret exempel är att övergången till fas 3 innebär att aktivitetsnivån ska höjas från 75 procent till 100 procent av individens arbetsutbud. Denna variation påverkar individens tillgång till ledig tid och skulle kunna medföra att individen sänker sin reservationslön, vilket leder till en ökad sannolikhet att individen accepterar ett jobberbjudande. Även minskningen av ersättningsnivån samt ökningen av aktivitetsnivån vid inträdet i programmet kan medföra att individen sänker sin reservationslön.".

Visst är det så att man inte vill tro vad som står?! Alltså, först:
"fas 3 innebär att aktivitetsnivån ska höjas från 75 procent till 100 procent av individens arbetsutbud. Denna variation påverkar individens tillgång till ledig tid och skulle kunna medföra att individen sänker sin reservationslön."

Med andra ord, inte tid att söka jobb eller ägna sig åt kontaktskapande saker. Vidare stod det altså som ovan även:
"vilket leder till en ökad sannolikhet att individen accepterar ett jobberbjudande. Även minskningen av ersättningsnivån samt ökningen av aktivitetsnivån vid inträdet i programmet kan medföra att individen sänker sin reservationslön.".
Hur i hela friden torde det vara rimligt att jobberbjudande fås, om man inte har tid att söka jobb, eller att skapa kontakter på olika sätt som skulle leda dithän? Ni ser ju, detta regelverk är ju konstruerat av idioter.

Fas 3, mer som en "samhällstjänst" än merithöjande.

Att låta människor, varav en stor andel med allmänt bra kompetenser och en andel med högre kompetenser, vara i många av de olika tyvärr meningslösa Fas 3-"sysselsättningar" är idioti. Många av dessa "sysselsättningar" är förvisso "frivilliga" men inte mer än att envar har kunnat välja på lista på var, men för somliga har det varit rena obs placeringar på företag eller organisationer, bland övriga anställda, där rena arbetsuppgifter görs. Vad gäller alltså i fas 3?

Vad som bland annat gäller i fas 3:

- Ingen 5-veckors semester finns (sant).
- Inget medinflytande på arbetsplatsen.
- Utbildning ej tillåten. Man ger pengar för att andra får betald arbetskraft och a-kassanivå, aktivitetsbidrag (lägst 223:-/dag) eller försörjningsstöd ges, men inom ramen för detta Fas 3 kan inte utbildning finnas. Utbildning skulle ju mer stärka människors möjlighet att få arbete.
- Ingen angiven tid att "söka arbete" eller göra andra saker som kan leda till att få ett arbete.
- Inget fack finns för de som annars är villiga av att vara med i fackförbund vid anställning.
- Somliga blir anvisade var de ska arbeta.

Och detta tycker regeringen är bra? Det system som finns, och andra system med sossarna före, har initierat dessa system med gratis arbetskraft. Där människor ska komma "ut på arbetsmarknaden" som regeringen talat så fint om. Men alltså som underställda, utan lön, utan medbestämmande, utan 5v semester, utan möjlighet att få ordinära anställningsintyg, och alltså enligt regeringens direktiv, utan att få göra vanliga arbetsuppgifter. Så blir det ändå, men får inte nämnas högt, vilket AF känner till men ignorerar. AF samverkar till att företag får gratis arbetskraft. Detta gör, att dessa företag får ett gynnsamt läge framför företag som inte vill utnyttja människor.

Man kan inte räkna som vissa har gjort, jämfört antalet lediga jobb med antalet arbetslösa och då tro att ja men se, det finns ju jobb. Nej det finns inte jobb för alla dessa arbetslösa. Företag anställer i huvudsak folk via deras egna kontakter, och dessa arbeten syns inte ens, och de anställer människor men som redan har arbete. De anställer dem som har jobb men som vill byta. Och de anställer dem som varit arbetslösa en kort tid och sist de som nyligen har utbildat sig och särskilt med speciella utbildningar och särskilt sådana som haft praktik.
Men, nej, företag anställer med mycket få undantag inte de som varit arbetslösa länge. varför skulle de göra det, när det finns gott om andra att välja på? Och ändå, har regeringen trott att coacher och af-handläggare ska kunna trolla till långtidsarbetslösas cv så att de får jobb.

Reella lösningar som regeringen inte tagit fasta på
Utbildning, skapa kontakter, stil.

Det som regeringen och AF inte månat om, är att tillse att vettiga saker görs istället. Detta kan i och för sig envar redan inse, men man får ju alltså inte lov till det inom Fas 3. Men om man gjort rätt, så skulle man hellre värnat om att informera om utbildning och om vikten att skapa kontakter i bättre sammanhang (som t ex i utbildning), inte bland en massa andra arbetslösa. Ok, detta inser var och en med vett, men man har inte betonat det från AF eftersom deras åtgärder inte går i linje med detta då åtgärderna inte medger att människor själva får styra upp sina möjligheter i bättre sammanhang. Till "bättre sammanhang" hör inte de företag som vänt sig till AF för att få gratis arbetskraft och inte de kurser mm där man samlat ihop arbetslösa. De företag som är seriösa och bara vill anställa skaffar inte folk på det sättet, det sker mest via kontakter utanför AF.

Utbildning

Istället för att placeras nånstans och tvingas göra saker som inte är intressanta av eller går i linje med tidigare erfarenheter etc, så är ju utbildning en given möjlighet. Att kunna välja utbildning som går i linje med tidigare erfarenheter, arbete, intresse eller kunnande. Men återigen, inom Fas 3 finns inte utbildning. Det vore väl ändå bättre, om de som varit arbetslösa längre fick göra en rabatterad utbildning utan att behöva ta samma lån som i och för sig andra får ta, eftersom det även samhällsekonomiskt skulle vara bättre.

Utbildning ger mervärde, Fas 3 ger definitivt inte mervärde

Utbildning ger ett aktuellt och reellt mervärde för den som gör det, medan Fas 3-placeringar inte gör det. Vem vill ha sådant som Fas 3-"sysselsättning" i sin CV? De flesta är fortfarande helt okunniga om vad Fas 3 är. Att sedan sitta vid en arbetsintervju och talat om arbetet man haft någonstans och vad man gjort, vilket alltså kan ha varit ett helt fullgott arbete, men utan anställning och utan lön. Seriösa arbetsgivare vid senare jobbintervju skulle inte förstå detta, för det låter helt kortkat.

Istället blir det snarare så, att de som varit i Fas 3, och för all del även 1 och 2, blir betraktade som att det är något fel med dom. Och faktum är, att AF har hållit kvar människor i något meningslöst, i deras hjärntvätt.

Hur viktigt är det egentligen med att ha kontakter, och då rätt kontakter?

Ca 70% (väldigt ungefärligt) av alla anställningar sker alltså via kontakter, inte via arbetsförmedlingen eller ens bemanningsföretag. AF står bara för några få %. Inom Fas 3 sker inget tillåtet kontaktskapande. Det man anvisar till är enbart kontakt med andra arbetslösa eller då vid placering, kontakt med företag eller organisation som vill utnyttja gratis arbetskraft. Vi anser att dessa typer av kontakter snarare är kontraproducerande. Istället är exempel på möjligheter där goda kontakter kan göras i förening, utbildning eller kanske politiskt engagemang.

Och nej, man kan inte se ut och vara hur som helst

Eftersom man inte kan vänta sig att AF skaffar jobb, men alltså måste inse att det beror mest på en själv, så finns givetvis en sak till som är uppenbar oavsett, och det är att om man vill komma någon vart så måste man ha en viss stil. Det går inte att gå med slitna jeans och brungrå jacka, ha oskött hår, stå och hänga i klunga vid arbetsförmedlingens "jobbcenter"-entré och röka på raster och lunch, vara stor-i-orden-pratare, ha en gångstil som en gorilla och tro att inte det ska påverka möjligheter att få jobb. Det borde till och med vara så, att det vore krav för att ersättning ska ges, att icke ovan nämnda attribut finns. Dessutom har felet gjorts av AF, att man i åratal på olika åtgärder, kurser etc ofta har blandat olika personer, dels de mer ambitiösa, med personer av ovan nämnda typ, vilket drar ner.

Kritik från de som tror sig veta bättre

Det finns alltid de som säger att är man arbetslös och får ersättning så ska man inte klaga och att felet beror på en själv. Oavsett om det är så eller ej, tar ju inte bort faktum av ovanstående Fas 3. Det vill säga, när regeringen valt att engagera AF med hur man ska göra med människor på det sätt som gjorts och gör, varför har man inte tänkt till vettigare, varför ser man inte hur det hade kunnat göras så mycket bättre? Bara det att man upprätthåller gratis arbetskraft, hur kan bror-duktig-kritikerna tycka att det är bra? Det skapar ju också sned konkurrenskraft för företag som utnyttjar det. Hur kan man försvara det? Hur kan man inte vilja, att företag minsann får betala för sig och tillämpa provanställning. Så finns det då några som säger... men då har ju alla arbetslösa ingenstans att gå till. Nähä, om det vore så, låt vara så då. Men så är det inte.
Många skulle se att utbildning kan vara den vettigaste vägen och visst, hellre det än meningslös gratis arbetskraft på företag med arbetsuppgifter som den som är arbetslös inte är intresserad av.

AF-handläggare och s k coacher skyddar främst sina egna jobb

AF vet att Fas 3 inte leder till jobb. Regeringen likaså. Men på något sätt har man velat skapa detta, och kanske för att man har en nedsättande och felaktig syn på människor som inte har fått arbete efter längre tids arbetslöshet. Visst det finns arbete, men inte i samma nivå som för länge sen, och många får jobb men efter väldigt lång tid och då främst genom helt egna ansträngningar. På AF upprätthåller man dock gratisarbetskraft-industrin, för att skydda sina egna jobb.

Många har under tiden i AF varit med om flera olika cv-kurser etc, där det ska pusslas om varje gång och daltas till med. För att dra ut på det. Och att det ska sökas jobb från dator, vilket inte leder till jobb (man måste liksom göra mer..). De enda som får jobb av detta meningslösa spektakel är de s k coacherna, handläggarna och övrig AF-personal.

AFs jobbsökarmetoder - Som hjärntvätt

Vi skriver återigen om AF och den söka-jobb-mani som de haft. Det låter väl inte klokt men det är ett faktum. Många som varit inskrivna på arbetsförmedlingen har fått gå s k kurser, jobbsökaraktiviteter osv som gått i precis samma linje. Man har haft samma typ av insiktslösa tankegångar i om hur man tillser att hitta jobb. På AF har man gått mycket efter regeringsdirektiv (som ovan belysts under rubrik "Reella lösningar som regeringen inte tagit fasta på- Utbildning, skapa kontakter, stil."), men hade man inte kunnat vara lite mer realistisk i syn och mot krav?

Många som först fastnat i AFs garn av kurser och åtgärder upplever i efterhand som att de blivit som hjärntvättade, att de fallit efter i anpassning efter kraven på AF. Och att sen, efter insikt, att det känts som att man blivit kränkt och vilseförd, att man rentav känner en viss skam eller helt enkelt pinsamhet.

CV-ältandet

Prata med handläggare eller coach om CV, tro att ett CV kan trollas till när det i själva verket efterhand blivit fullt av AFs konstiga åtgärder dvs snarare förstört. Visst, man kan ordna ett cv en gång men ett evigt ompusslande, det är bara för att de själva ska ha jobb. Och vem vill lägga in diverse åtgärder i ett cv när det bara försämrar, det är bättre att inte ha med det och säga att man gjort något annat på eget bevåg, om man nu haft drivkraft till det.

Kvantitativt jobbsökande framför kvalitativt

Det har också tjatats om på AF hur många jobb man måste söka, kvantitativt och inte kvalitativt. Detta innebär, att man har krävt att arbetslösa ska söka allt som går att söka. Detta innebär t ex att de företag som annonserat efter lagerarbetare etc har fått enorma mängder av svar och fått svårare att gallra ut de som redan har arbete ty det är ju bara de som får komma på arbetsintervju.

Man har på AF tjatat om att söka jobb och titta på deras heliga platsbank för där ska allt sökas. Sedan har det avkrävts listor, där de arbetslösa visar att de har sökt dessa jobb. Man har krävt att arbetslösa ska sitta vid datorer för att söka många arbeten, istället för att arbeta mer kvalitativt, ta god tid på sig och isåfall välja ut särskilda företag att kanske hellre gå till.

Undvikit att tala om det så mer viktiga kontaktskapandet

Kontakter som ovan nämnts, och för övrigt vida känt, det som mest ger chans till arbete. Kontakter skapar man inte på en dag, det kan ta sin tid men kan ju inte fördröjas bara för det. På AF har man inte talat om hur viktigt och betydelsefullt det är. Man har nämnt det men mer i marginalen, för inom AF är det sättet att skaffa jobb som står högst i kurs, att söka jobb. Alltså, hellre då, att man talat om olika sätt för konstruktivt kontaktskapande, som alltså t ex föreningar, politiskt engagemang eller just utbildning.

Utbildning

Det som hellre borde ha ältats om på AF är vad utbildning kan ha för betydelse. Särskilt utbildning som varvats med praktik. I vissa fall har man gått in och betalat, men det var nog mer förr. Sedermera tar man inte upp detta så mycket. Det skulle kräva att var och en i så fall får individuella råd, men det hade man väl hellre kunnat göra, än att hålla på med en massa cv-pusslande.

På AF talas det inte om för folk om vad stil betyder

Märkligt, men det som i sig kan vara av så stor betydelse. Man kan be folk att söka si och så många jobb, men man kan inte be folk, om det nu är så, att klä sig bättre eller rentav gå ner i vikt eller annat, ifrågasätta piercing eller andra konstigheter. Utan att det skulle bli fråga om kränkning, så måste det ju finnas sätt att ta upp det. Men det har man inte gjort. Det vore ju en välgärning snarare, att kunna säga till. En s k coach bör tala om sådant. Om nu cv ska pusslas om 100 gånger så att det ska se två % bättre ut, varför inte betona mer hur de som söker arbete själva ser ut? Visst det är upp till var och en att inse, men det är det väl isåfall om cv osv också. Men på dessa cv-kurser etc som var i Fas 1 och 2 så skulle alla ändra sina cv. Varje litet fel skulle korrigeras, det skulle bara ändras, så att de hade något att göra. Om någon verkligen vill få hjälp med den saken, så kan man konsultera något företag för uppgiften och i såfall förvänta sig en förbättring om det nu är möjligt.Fas 3 innebär en psykosocialt, faktisk och tidsmässigt destruktiv process. Innebär att människors tid ödslas bort vilket utarmar och skadar självkänslan. Människor får arbeta gratis på företag eller sätts att göra meningslösa saker eller t o m inget alls. Enda vettiga är att jobba på att skaffa sig kontakter som höjer chanser att hitta arbete eller utbilda sig. Utbildning är ej tillåten inom Fas 3. Fas 3 är ej heller en merit i ett cv, för 95% är cv skada i cv. Fastna inte i Fas 3-vansinnet. - Sänd gärna info till Era bekanta om denna sida. - Ni kan också inkludera länk till denna sida i Er blogg etc om Ni har detta.


www.fas3.info - Skadar människors självkänsla - Rätt utbildning är alltid bättre

Copyright © 2010 - 2013 - www.fas3.info - Fas 3 info - Sekretesspolicy